Badplatserna i Hässelby-Vällingby behöver bli fler och de befintliga strandbaden skulle med hjälp av bastuflottar locka fler besökare.

Stadsdelen ska bidra i arbetet

Det menar Centerpartiet som anser att det är angeläget att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd snarast tar initiativ till detta. I stadens budget för 2023 framgår att stadsdelsnämnderna ska bidra till arbetet med att tillskapa fler badplatser. C vill veta vilket arbete som pågår i Hässelby-Vällingby kring detta samt hur mycket pengar förvaltningen avsatt för att uppföra badbryggor, badflottar, bastuflottar och badstegar?

Kommer upp på nämnden

Preliminärt kommer saken diskuteras på Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd i augusti.