– Jag känner tillhörighet till Europa. Det känns nära och som något vi hjälps åt med.

Det säger Molly Boman, niondeklassare i Birkaskolan. Hon och Emma Tryselius, Benjamin Johansson och Lisa Andersson är alla alumni från skolans Erasmus-projekt.

Och alla känner de sig som européer.

– Jag känner en större koppling till någon i Italien än någon i USA, säger Molly.

– Det är som att allt är samma land men ändå inte, säger Benjamin.

– Ja, jag skulle säga att jag känner mig hemma i Europa, säger Emma.

Utbytesresor

Genom projektet har de varit på utbytesresor i Europa där de träffat jämnåriga från andra länder, bott i värdfamiljer och lärt sig om kultur, vanor och språk.

Att åka ut i Europa genom Erasmus projektet är mycket mer än bara en resa, tycker Benjamin Johansson, Lisa Andersson, Molly Boman och Emma Tryselius. När de ska summera projektet med ett ord enas de om ”gemenskap”. – Och ett äventyr, säger Emma.

Att åka ut i Europa genom Erasmus projektet är mycket mer än bara en resa, tycker Benjamin Johansson, Lisa Andersson, Molly Boman och Emma Tryselius. När de ska summera projektet med ett ord enas de om ”gemenskap”. – Och ett äventyr, säger Emma.

Johannes Äng

– Ibland var det tydligt att de levde på ett annat sätt. Som att vissa läste Bibeln innan de skulle sova, vilket kändes lite främmande för mig. Det ger ett bredare perspektiv, säger Molly.

Överlag var likheterna större än skillnaderna.

– Alla var väldigt nyfikna på varandra och ville lära sig mer om varandras länder, säger Lisa.

Den största utvecklingen tyckte hon att engelskapratandet gav.

– Jag pratade på och det kanske jag vanligtvis inte vågar, men nu fanns det inget alternativ. 

– Det gick bra, men ibland var det trixigt att veta om vi kom fram till samma sak.

I en övning i samhällskunskap får eleverna titta på olika beslut som fattats i EU och sedan avgöra på vilken sätt det påverkar deras liv, kommunen där de bor, Sverige, Europa eller världen.

I en övning i samhällskunskap får eleverna titta på olika beslut som fattats i EU och sedan avgöra på vilken sätt det påverkar deras liv, kommunen där de bor, Sverige, Europa eller världen.

Johannes Äng

Det är också kommunikation och möten som är centralt i projekten och resorna, berättar läraren Magdalena Gubernat, som är ansvarig för Erasmus på Birkaskolan.

– Ekerö är ganska litet och slutet och det vi gör i det här projektet sticker ut. Det blir en en aha-upplevelse för många, att få uppleva vardagen i Europa.

Magdalena Gubernat, är ansvarig för Erasmus på Birkaskolan.

Magdalena Gubernat, är ansvarig för Erasmus på Birkaskolan.

Johannes Äng

Utbytet sker också mellan lärarna.

– Vi ser varandras utmaningar och lösningar och det är väldigt inspirerande.

Khaldoon Shaia, SO-lärare på skolan och del av Erasmusteamet på skolan håller med:

– Det blir ett kollegialt lärande på större nivå.

Att ha upplevt ett vardagligt liv i Europa kan vara en hjälp när eleverna ska lära sig om politiken i EU.

De allra skarpaste skillanderna mellan eleverna från Sverige och övriga Europa är klädstilen, tycker  Birkaskoleelverna. – Det som är trendigt är inte alls samma här som i andra länder. Det är så tydligt hur influerad av landet man bor i, säger Molly Boman.

De allra skarpaste skillanderna mellan eleverna från Sverige och övriga Europa är klädstilen, tycker Birkaskoleelverna. – Det som är trendigt är inte alls samma här som i andra länder. Det är så tydligt hur influerad av landet man bor i, säger Molly Boman.

Johannes Äng

– EU har ett komplicerat system och det blir ofta så abstrakt, som något som sker därute. Men att ha fått uppleva världen på riktigt gör den mer konkret, säger han.

Parlamentariskt maskineri

Upplevelsen att varje röst sväljs i ett stort parlamentariskt maskineri tror Molly är orsaken till att många inte röstar i EU-valet.

– Vi väljer ut en liten grupp som ska vara i en annan liten grupp. Så det är ju inte en majoritet som vi kommer ha i EU och då tror jag många känner att det är en så liten del att vi ändå inte kommer påverka politiken, säger hon.

Men, fortsätter hon, majoriteten är ju uppbyggd av varje liten röst:

– Om alla tillför en liten del så har alla en del i det. Och röstar man inte har man inte rätt att klaga sedan.