Pengarna kan gå till sådant som uppsökande arbete, aktiviteter, samtalsgrupper och kuratorer.

Det är Socialstyrelsen som ger medel till landets kommuner under 2023, för att minska ensamheten bland gamla.

Stockholm har fått strax över nio miljoner kronor, som äldrenämnden fördelat mellan stadsdelarna.

– Det är viktigt att motverka ensamheten, främst eftersom den får många äldre att må dåligt men också för att det kan leda till att man faktiskt får psykiska eller fysiska sjukdomar, säger äldreborgarrådet Torun Boucher (V).

Märta Lefvert