I Kajstrategin för Stockholms stad 2022 lyfts ”bad-, bastu- och båtliv” fram som aktiviteteter som ”bör underlättas”. Samtidigt betonas att man också ska ta hänsyn till människors önskan om en ”lugn miljö”. Och grannarnas synpunkter är viktiga, menar stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

– Vi är positiva till bastur i Stockholm. Men det finns viktiga saker att ta hänsyn till. Dels är det hur grannarna ser på saken, dels är det farledsfrågan, som rör säkerheten i vattnet. Och det ska heller inte strida mot detaljplanen, säger han.

Risk för privatisering

Dessutom lyfter Jan Valeskog fram risken för privatisering av vattenytor.

– Bastur får inte bli exklusiva klubbar för ett fåtal. Det är viktigt att den som upplåter marken, ofta exploateringskontoret, ställer krav på att bastun är publik, säger han.

För att få bada bastu hos Sthlm Sauna vid Örnberget krävs medlemsskap. Men för att ge fler tillgång till bastun har man öppet för allmänheten onsdagar klockan 17–19, genom bokning. En liknande modell ska finnas i Ekensberg, om det blir en bastu där. På så sätt får alla möjlighet att ta del av bastun, menar företaget.

Vinterbadare vid bastun vid Sätrastrandsbadet.

Vinterbadare vid bastun vid Sätrastrandsbadet.

Angie Gray

Annan modell i Sätra

Men det finns också andra modeller. Vid Sätrastrandsbadet äger Skärholmens stadsdelsnämnd den bastuflotte som öppnade 2022. Bastun förvaltas av en lokal ideell förening som inte kräver medlemsskap. Samma förening initierade och drev frågan om en bastu innan den kom på plats.

När bastun i Sätra är öppen kan alla gå dit och swisha en summa för att få basta. Är det kö får man ta en kölapp. En av ambitionerna är att vara att vara ”en lokal mötesplats”.

Även bastun i Ekensberg kan bli en lokal mötesplats, menar Mathias Leveborn vid Sthlm Sauna. Den kö för medlemsskap som finns vid Örnberget ska inte flyttas över till Ekensberg, betonar han.

– Vi skapar en helt ny kö i Ekensberg. Det känns mer rättvist, säger han.