Det är första gången sedan augusti 2020 som andelen långtidsarbetslösa är så här låg. Det rapporterar Newsworthy, som sammanställt siffror från Arbetsförmedlingen.

Sedan augusti 2022 har den andel som varit utan arbete i minst ett år sjunkit med 0,5 procent. Den största delen består av personer som är mellan 55 och 65 år.

Även om arbetslösheten i Järfälla minskar så ligger kommunen fortfarande över länssnittet. I dag är det totalt 7,7 procent arbetslösa i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet.