Tanken är att bygga två eller tre hus. Byggherre är KB Edificator, Ernst Hellstedt & CO, som fick en markanvisning av exploateringsnämnden, vid höstens första möte.

För att husen ska kunna byggas krävs en ny detaljplan. Ett förslag till en sådan ska nu arbetas fram och ska så småningom ut på samråd.

I dag består området av berghäll, tallar och lövträd.