Området är i dag en skogsbeklädd sluttning, hällmark och blandskog. Tanken är att bygga fyra bostadshus där, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Exploateringsnämnden gav nyligen markanvisningar till bygget åt Storstaden Stockholm Bostad AB och Storstaden Stockholm Fastigheter AB.

Planerna är i ett tidigt skede. En ny detaljplan måste tas fram. Riktade utredningar om hur olika arter påverkas kan också påverka projektets storlek, om det blir av.

Planera i Solberga ingår i ett större paket med markanvisningar för totalt 753 bostäder runt om i staden.