Gruppen över 70 år skulle exempelvis kunna öva på att hantera hjärtstartare eller instrueras kring hur de kan leda människor ned i tunnelbanan – om den skulle behöva användas som skyddsrum, föreslog Yvonne Wendt i sitt medborgarförslag i juni.

– Många över 70 är så pigga i dag. Dessutom är det många som varit närmare krig och kriser än en 25-åring – som kanske inte tar risken på samma allvar, säger hon.

– Men helt plötsligt blir man borträknad, det tycker jag är märkligt. Plikten gäller upp till 70 år och sedan räknas vi inte längre. Vi är många som vill ta vårt ansvar.

Yvonne Wendt har jobbat med äldrefrågor de senaste 20 åren och varit ordförande i flera pensionärsföreningar. Hon tror att hon har stort stöd för sitt perspektiv.

– Kunskap ger trygghet. Alla som varit med om en större katastrof vet att det blir mycket lättare om man övat innan, säger hon.

I sitt svar skriver tidigare Östermalms stadsdelsnämnd – som nu slagits ihop med Norrmalm under namnet Norra innerstaden – att de ser "positivt på att människor vill vara en del av att stärka Sveriges samlade förmåga".

Tunnelbanan kan bli en plats för stockholmare att söka skydd vid en krissituation. Personer över 70 år kan vägleda människor ned i t-banan, föreslår en Östermalmsbo.

Tunnelbanan kan bli en plats för stockholmare att söka skydd vid en krissituation. Personer över 70 år kan vägleda människor ned i t-banan, föreslår en Östermalmsbo.

Mostphotos

Hemberedskap

De som inte omfattas av totalförsvarsplikten är ändå är en viktig del i Sveriges civila försvar. En bra hemberedskap är viktig – och dessutom finns frivilligorganisationer att ansluta sig till, svarade nämnden.

Oppositionen är inte nöjd, menar Christina Messick (L).

– Det var ett tamt svar de fick på ett jättebra initiativ. Alla partier i opposition tycker att man borde göra mer, säger hon.

– 70 är det nya 50. Har man hälsan har man ofta mycket energi.

Även förslagsställaren är missnöjd. Hon vill att stadsdelen ordnar med filmvisning och olika typer av övningar.

Men Birgit Marklund Beijer (S), tidigare ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, tycker att svaret är en bra början.

– Vi skriver att man ska informera om vad andra organisationer gör vad gäller krisberedskap. Det på våra fyra dagverksamheter på Östermalm. Det finns många organisationer att vända sig till, säger hon.

– Att personer 70+ engagerar sig i olika frågor tycker jag är viktigt. Jag är ju själv där. Men i nuläget vet vi inte att det är stadsdelens uppdrag att arbeta med den här frågan.

"Till exempel var det ett bra förslag att personer över 70 kan hjälpa till att visa vägen om man skulle behöva använda tunnelbanan som skyddsrum. Det är långa vägar att gå ned i t-banan vid Karlaplan, Östermalmstorg och Gärdet. Sedan tänker jag att man kan utbildas i enklare sjukvård", säger Christina Messick (L).

"Till exempel var det ett bra förslag att personer över 70 kan hjälpa till att visa vägen om man skulle behöva använda tunnelbanan som skyddsrum. Det är långa vägar att gå ned i t-banan vid Karlaplan, Östermalmstorg och Gärdet. Sedan tänker jag att man kan utbildas i enklare sjukvård", säger Christina Messick (L).

Hanna Malmquist