Förskolenämnden har beslutat att dra in tillståndet för Regnbågen i Kista ekonomisk förening, som har tre förskolor i Husby som drivs av samma huvudman.

Det innebär att Regnbågen Tulpanen, Regnbågen Solrosen och Regnbågen Stjärnan alla måste stänga senast den 8 maj.

– Det handlar om flera väldigt allvarliga brister, bland annat har man katastrofal ekonomi – den är extremt misskött, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V).

Företaget har inte gått med överskott sedan 2016, vilket förvaltningen anser problematiskt. De har inte heller skött bokföringen ordentligt, och saknar bland annat en revisionsberättelse, berättar Clara Lindblom.

– Vi vill inte att förskolor ska plocka ut vinst, men alla måste tjäna lite pengar som kan gå tillbaka in i verksamheten för att kunna satsa på lokalerna, personalen och kunna ha en generell stabilitet och trygghet. Allt som allt når de helt enkelt inte upp till kravet på seriositet, säger hon.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd.

Tom M Kronestedt

Bristfällig närvarohantering

När förskoleförvaltningen gjorde ett oannonserat besök var inte ett enda av barnen på plats registrerade som närvarande.

– Det är väldigt allvarligt. Förskolorna har ett tillsynsansvar över barnen och gentemot föräldrarna, men har du inte koll på vilka barn som är på plats kan det uppstå allvarliga situationer, till exempel om det börjar brinna. Om barnen inte är registrerade som närvarande är de inte heller skyddade av Stockholms stads olycksfallsförsäkring, säger hon.

På pappret finns runt hundra barn inskrivna i verksamheterna, men i praktiken har det varit mycket färre barn än så som faktiskt gått på förskolorna, enligt Clara Lindblom.

Det innebär att man kan ha fått ekonomiskt bidrag, så kallad barnpeng, felaktigt utbetalat.

– Det finns skäl att tro att man tagit emot stöd för barn som inte ens gått där, säger Clara Lindblom.

Kommer det att polisanmälas?

– Det är upp till förvaltningen, som självklart kommer fortsätta titta djupare på det här och gå igenom detaljerna kring allt. Om och hur det sker är upp till dem i så fall, men det kan komma att ske. Vi polisanmäler alltid om det finns skäl.

Inga kommentarer

När Mitt i når ansvarig huvudman vill hon inte kommentera beslutet eller den information som framkommit.

– Jag har inga kommentarer till det här, det är ingenting som är klart, säger hon. Hon svarar inte heller på frågan huruvida man har överklagat eller kommer att överklaga beslutet.

Får annan plats

Alla barn som berörs av beslutet erbjuds plats i en annan förskola.

– Järva har en god beredskap att ta emot barn på en verksamhet nära hemmet, säger Clara Lindblom.

För ett tag sedan rapporterade Mitt i om att förskolenämnden beslutat att stänga två förskolor i Järva. Totalt blir det fem förskolor i området som fått indraget tillstånd på kort tid.

Vad beror det på?

– Mycket beror på den nya förskoleförvaltningen, som inrättades i fjol. En av många uppgifter de har är tillsyn över fristående förskolor och att granska verksamheterna närmre. De gör även oanmälda besök, något som inte gjorts tidigare. Det gör att man kan komma åt aktörer med stora brister, som tidigare kommit undan. Det skulle förvåna mig om det inte kommer fler stängningar av förskolor i Stockholm, säger Clara Lindblom.