Vi möter Aleksander Wolodarski en snöig dag i 90-talsområdet som flirtar med 1920-talets Stockholm och som hyllats av många.

– En god arkitektur är balans mellan tema och variation, det är som med musik, säger Aleksander.

Stadsplanen för S:t Eriksområdet ritades av stadsbyggnadskontoret under planarkitekt Wolodarski.

– Alla arkitekter samlades på Fleminggatan och vi diskuterade tillsammans hur respektive projekt skulle förhålla sig till helheten, så att det varken skulle bli monotont eller rörigt.

"Det jag har lärt mig av S:t Erik är att utmana många institutioner och arkitekter som inte håller med mig om hur vi förhåller oss till traditioner. Respekten för historien är nödvändig för att man ska lyckas", säger Aleksander Wolodarski.

"Det jag har lärt mig av S:t Erik är att utmana många institutioner och arkitekter som inte håller med mig om hur vi förhåller oss till traditioner. Respekten för historien är nödvändig för att man ska lyckas", säger Aleksander Wolodarski.

Olle Anrell

Men Aleksander har fått mycket kritik för projektet också – inte minst av den egna arkitektkåren där många ansåg att det var pastisch, otidsenligt och för symmetriskt.

Aleksander fick också höra att projektet bottnade i att han är född i Östeuropa och pluggade till arkitekt i Warszawa.

– När jag presenterade det här beskyllde man mig för att jag tog det från Stalintidens Östeuropa, men jag bara skrattade och det var ju nonsens. Sedan visade det sig också folk uppfattade S:t Eriksområdet som väldigt stockholmskt och det har ju blivit uppmärksammat internationellt också.

Skrattade du bara, eller blev du arg?

– Sanningen är att jag blev väldigt ledsen. Jag har levt med den orättvisa beskyllningen av det här skulle vara Östeuropa. Men det tycker inte de som bor här, de förstår ingenting av det där, säger Aleksander som slutade på stadsbyggnadskontoret 2011.

Gillar inte det nya

Precis väster om S:t Eriksområdet ska det gamla ögonsjukhuset rivas och göra plats för ännu fler bostäder och kontor som Skanska ska bygga. Stadsbyggnadskontorets förslag från 2020 fick utstå också mycket kritik då bebyggelsen ansågs vara för fyrkantig, för stor och att det i sin tur inte tog tillräckligt med hänsyn till det befintliga S:t Eriksområdet

Förslaget har gjorts om och husen har bland annat sänkts med en våning på flera ställen.

– Att göra det lägre innebär bara färre bostäder, men det stämmer fortfarande inte med S:t Eriksområdet, säger Aleksander Wolodarski.

Innan Aleksander slutade på Stadsbyggnadskontoret kontaktades han 2011 av HSB för att de ville se hur han tyckte att en fortsättning på St Eriksområdet skulle se ut. Aleksander tog fram början på en plan där tre mindre kvarter skulle byggas i samma stil som det gamla området.

Innan Aleksander slutade på Stadsbyggnadskontoret kontaktades han 2011 av HSB för att de ville se hur han tyckte att en fortsättning på St Eriksområdet skulle se ut. Aleksander tog fram början på en plan där tre mindre kvarter skulle byggas i samma stil som det gamla området.

Aleksander Wolodarski

Istället för två stora kvarter skulle han vilja se tre mindre kvarter som alla är öppna åt något håll. Först efter den ändringen kan man börja diskutera höjder och gestaltning, menar Wolodarski som inte har kontaktats av staden angående det nya området.

– Kommunen har inte visat något intresse för det alls och vad det beror på vet bara gudarna. Men att de inte vill jobba som jag gjorde är uppenbart. Det är fullständigt ofattbart för mig varför stadsbyggnadskontoret inte vill fullfölja S:t Erik när det uppenbart att folk gillar det som det är.

Vad känner du för det?

– Jag ser det som ett stort svek att arkitekterna på stadsbyggnadskontoret tar avstånd från det jag gjort. De kanske tycker det är för gammeldags och romantiskt.

– Eller att det har varit så mycket kritik inom kåren att man kanske vill distansera sig från jobbet jag lämnat bakom mig och att det ska vara modernt och storskaligt nu. Men jag tycker det är väldigt tråkigt.