I ett pilotprojekt stängs en del av Vultejusvägen i Norra Ängby av för biltrafik.

Gatan kommer i stället att delvis omvandlas till något trafikkontoret kallar för lekgata, där olika möblering och lekredskap placeras ut.

Tanken med lekgator är enligt trafikkontoret att skapa en säkrare och tryggare skolväg för barn och ungdomar.

Att just Vultejusvägen valts ut som en gata i pilotprojektet har flera orsaker.

Trafikkontoret har i pilotprojektet bland annat valt gator där det ligger skolor eller förskolor. Vid Vultejusvägen ligger Norra Ängby skola.

– Vi vill uppmuntra till att barn i större utsträckning ska gå och cykla till skolan. Forskning visar att det är viktigt för barnens hälsa att röra på sig och då bakas vardagsmotionen in i något som ändå behöver göras – att ta sig till och från skolan, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Ingen kollektivtrafik

Kontoret har även valt gator där bland annat hastigheten är lägre än 50 kilometer i timmen, gator som inte har lastplats eller garage, och gator som inte trafikeras av kollektivtrafik.

Enligt staden är syftet att skapa en säkrare trafikmiljö för att barn och unga ska kuna gå och cykla till skolan, och få möjlighet att vistas och leka i det offentliga rummet.

På Vultejusvägen placeras under hösten sittmöbler och lekmöbler ut på den avstängda delen av gatan, liksom växter, belysning och vimplar.

Trafiken ökar på annat håll

Att Vultejusvägen delvis stängs av för trafik innebär att biltrafiken ökar på anslutande gator, skriver trafikkontoret.

I dag trafikeras Vultejusvägen av cirka 1 800 motorfordon per dygn, och trafikkontoret räknar med att trafikmängden kommer öka på Beckombergavägen, Spångavägen och Bällstavägen.

De omgivande gatorna kommer att klara att ta emot en ökad trafik, bedömer kontoret.

Pilotprojektet med lekgator pågår till våren 2024. Då tas de tillfälliga lekgatorna bort för att utvärderas.