– Jag har beslutat att det inte blir någon jultallrik för politikerna. Presidiet har informerats, säger Hassan Jama (V), ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

När Mitt i ringde upp före helgen kände han inte till planerna: att tjänstemännen skulle bli utan julbord i år medan politikerna skulle serveras en "enklare jultallrik" i förvaltningens matsal i samband med det sista mötet för stadsdelsnämnden i december.

– Nu var det ju en liten plasttallrik med mat som vi skulle ha fått, men det handlar om principen att det ska vara lika för alla. Om de anställda på förvaltningen inte ska få julbord ska vi inte heller ha något liknande. Det var inget svårt beslut, säger Hassan Jama.

Rådande ekonomiska läget

Bakgrunden till beslutet att inte ha något julbord eller fest i december är det rådande, svåra ekonomiska läget. Om verksamheterna i stadsdelen bokat julfirande sedan tidigare har de fått besked att det om möjligt ska avbokas. Stadsdelsförvaltningens anställda har fått veta från förvaltningsledningen att de ska söka andra sätt att önska varandra god jul och gott nytt år än med julbord och julklappar, skriver förvaltningens kommunikatör i ett mejl till Mitt i.

Tidigare år har ledningen beslutat om ett maxbelopp för julbord och det har sedan varit upp till varje enhet att boka sådant. Under pandemiåren ersattes julbord med julklapp. I fjol beslutade staden centralt att alla stadsdelar skulle få "trivselmedel". Då ordnade Enskede-Årsta-Vantör en stor gemensam fest på Annexet vid Globen.

Förvaltningsdirektören Anders Carstorp skriver i ett mejl till Mitt i att ledningen har kommunicerat till chefer, medarbetare och deras fackliga organisationer att de måste prioritera kärnuppdraget samtidigt som de får sätta några aktiviteter på paus och avstå andra.

"Det är en absolut nödvändighet och något många kommuner i landet redan nu genomför."

Stadsdelsförvaltningens medarbetare är inte de enda i kommunen som blir utan julfirande i år, Mitt i har bland annat skrivit om att det inte blir någon julfest på trafikkontoret.