Tina Ghasemi Liljekvist som tidigare varit ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd är sedan mars i år policychef på elsparkcykelföretaget Voi. Men hon är också med i valberedningen för Moderaterna i kommunfullmäktige vilket betyder att hon har stort inflytande över vilka politiker som för partiets räkning är med och styr Stockholm. Det visar en granskning gjord av Svenska Dagbladet.

Just nu pågår dessutom en utrensning på marknaden. Efter vad trafikborgarrådet Daniel Helldén beskrivit som en kaosartat situation ska man begränsa antalet operatörer i Stockholm till endast tre.

https://www.mitti.se/nyheter/antalet-elsparkcyklar-halveras-i-stockholm/repuke!BL65EZMEnr6bcTNfRpKUrg/

Att Voi då har en chef som är med och bestämmer vilka politiker som sitter i stadshuset har väckt reaktioner. Inte minst från oppositionen.

– Det är kletigt för att uttrycka det milt, det säger Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S) i en kommentar.

Socialdemokraterna vill nu att Moderaterna ska redovisa alla kontakter de haft med Voi för att, som de utrycker det "skingra alla tvivel på att det föreligger en jävssituation"

– Vad har sagts i möten och samtal, vad har skrivits i mail? Vilka löften har getts? Det här ser riktigt illa ut, och bevisbördan ligger på moderaterna för visa att allt har gått korrekt till, avslutar Jan Valeskog. 

Svarar via mejl

Svd har i sin granskning sökt Tina Ghasemi Liljekvist som bland annat svarar via mejl att:

Listorna till kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutas sedan ytterst av medlemmarna i partiet, representerade av sina valda ombud på nomineringsstämman.

Mitt i Stockholm har sökt Moderaterna i Stockholm stad.