Under hösten 2023 fick Järfälla kommun veta via deras visselblåsartjänst att en av kommunens tjänstebilar försetts med en gps. Det utan att medarbetaren som använde bilen fick veta att denne blev spårad. Orsaken ska ha varit att säkerhetschefen misstänkte att tjänstebilen missbrukades.

Efter att uppgifterna kommit in till kommunen anlitade de en advokatbyrå för att utreda händelsen. Mitt i har tagit del av deras rapport där de konstaterar att kommunen brutit mot GDPR, och att en så kallad personuppgiftsincident kan ha uppstått.

Pågått i månader

Den 12 februari anmälde kommunen händelsen till Integritetsskyddmyndigheten (IMY).

Enligt anmälan har en otillåten kartläggning pågått i flera månader – från januari fram till slutet av juni 2023. Beslutet om att förse bilen med en gps-sändare hade inte föregåtts av någon risk- eller konsekvensbedömning och övervakningen skedde utan laglig grund. Uppgifterna som samlades in genom spårningen hade även nått personer som inte hade behörighet.

Enligt anmälan bedömer kommunen konsekvensen av incidenten som allvarlig. Orsaken till varför det skedde ska vara systematiska fel och brist i organisatoriska rutiner.

Samlade bevis

Mitt i har även tagit del av en intern rapport från Järfällas kommunjurist där det framgår att uppgifterna har använts som bevismedel i en intern process mot medarbetaren. Bevis som också ledde till konsekvenser för medarbetaren.

– Jag vill inte kommentera utfallet eftersom jag själv är omnämnd i själva ärendet, säger Alexander Rajsic, kommunens säkerhetschef som fattade beslutet om att förse bilen med en gps-sändare.

Det är vanligt att kommuner och företag använder gps-teknik i tjänstebilar, men medarbetare ska då få vetskap i förväg om att det kan ske. I Järfälla kontrollerar man inte kommunens bilar med gps-teknik i dagsläget. Men det finns planer på att göra det framöver i bilar som används för transporter. 

I vanliga fall är det säkerhetschefen som utreder den här typen av händelser inom kommunen.

– Men nu är det av förklarliga skäl inte jag som utreder detta, säger Alexander Rajsic.

Alexander Rajsic, säkerhetschef på Järfälla kommun.

Alexander Rajsic, säkerhetschef på Järfälla kommun.

Erik Lejdelin

Kanslichef Kristofer Duarte är ansvarig utredare på kommunen. Han skriver i ett mejl till Mitt i att kommunen kan ha handlat i strid med GDPR och att det gjorts en anmälan till IMY.

"I övrigt ber jag att få hänvisa till att vi generellt inte kommenterar enskilda ärenden", skriver han vidare.

Om IMY anser att det finns skäl att granska kommunen kan det bli tal om sanktionsavgifter. Även medarbetaren vars tjänstebil spårades kan i så fall få rätt till skadestånd.