Som ett medel för att få bukt med den ökade kriminaliteten vill den nya borgerliga regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna införa tidsbegränsade visitationszoner på specifika platser. En åklagare ska kunna besluta att polisen får visitera människor och genomsöka fordon för att leta efter vapen och sprängmedel, utan att det finns en misstanke om brott.

Några Vårbybor Mitt i pratar med tycker att det är en bra idé med tanke på att det varit mycket kriminalitet i området, men de flesta är kritiska.

– Det är förnedrande. Varför ska man visitera någon som inte är misstänkt för något? Det skapar mer otrygghet, hundra procent. Varje gång man ser en polis försöker man undvika dem, även om man inte gjort något, sägen en man som vill vara anonym.

Han är i 25-årsåldern, prydligt klädd och på väg hem från jobbet. Han har själv blivit visiterad flera gånger.

– Jag blev visiterad en gång i centrum, mitt på dagen. Jag var på stationen med en vän, de tog med mig in till ett rum. Fast de vet att jag inte håller på med något.

Vill ha fler kameror

Han tror att det här påverkar relationen till polisen negativt.

– På kvällarna kan de rada upp alla ungdomar däruppe och visitera dem. Sedan undrar de varför de har svårt att bygga upp tilliten mellan polisen och folk som bor här.

Flera Vårbybor vi talar med har åsikter, men vill inte var med på bild.

– Det är inte etiskt riktigt att visitera någon som inte är misstänkt. Jag tycker att de borde har fler kameror i stället, säger Iqra Moiin, 32.

Emilia Zahedi, 31, har en annan bild.

– Om polisen kommit fram till mig och sagt får jag visitera dig och förklarat varför så hade inte jag haft något emot det. Men jag kan förstå att det kan bli lite integritetskränkande och som att alla är misstänkta bara för att de bor här. Men jag själv skulle inte ha något emot det, säger hon.

Stämplar områden

Reine Berglund, områdespolis i Huddinge, säger att visitationszonerna "inte är någon åtgärd som han hoppar högt över", även om han påpekar att vi inte vet hur lagstiftningen kan komma att utformas i en svensk kontext.

– Jag tycker att vi har ganska bra verktyg redan. Enligt polislagen får vi visitera i förebyggande syfte när vi har en konkret anledning. Det här blir ju mer generellt, för att kunna gå på vem som helst, säger han.

Han tror att det finns en risk att människor som bor i utsatta områden känner sig ännu mer utpekade.

– Du stämplar områden ännu mer. Risken är att folk känner sig ännu mer utsatta. Jag hade inte heller tyckt att det var roligt att bli visiterad om jag inte gjort något. Det är ju någon form av kränkning. Därför är det extremt viktigt hur vi pratar med folk och hur vi agerar, säger Reine Berglund och fortsätter:

– Högst sannolikt kommer det att handla om samma individer som vi kontrollerar i dag, men det blir lite mer lättvindigt. Det skulle kunna innebära att samma kille blir stoppad flera gånger på kort tid av olika poliser. Syftet att få bort vapen och farliga föremål är ju gott, men det är inte helt lätt.

Han upplever också att det inte är lika vanligt att kriminella bär vapen på sig sedan straffskärpningen för grovt vapenbrott infördes, utan att de oftare göms på andra ställen.

Huddingepolisen har haft förstärkning av poliser från andra delar av landet under året och har därför kunnat ha en ökad närvaro i Vårby. I våras gick man ut och informerade om att fler därför kunde bli stoppade av polisen.

Finns det en risk att visitationszoner kan påverka förtroendet för polisen negativt?

– Det är ju alltid en risk. Polisen är repressiv och ska förebygga och ingripa, men det kan krocka. Jag kan ha en bra relation till folk som jag har visiterat, det beror på hur man pratar med dem. Ibland har man varit ute och cyklat, då får man be om ursäkt och förklara varför, säger Reine Berglund.

Nästgårds i Skärholmen är Susan Friberg, chef för Skärholmspolisen, kritisk till förslaget. Hon menar att det skulle kunna få en motsatt effekt genom att invånarna undviker vissa platser för att de kan bli visiterade, och att de platserna då riskerar att tas över av kriminella. 

– Det vi skulle hitta i förhållande till hur mycket vi skulle förlora i minskat förtroende hos allmänheten överväger inte, säger hon.