Vindkraftsparken utanför Sandhamn skulle kunna leverera 20 TWh el om året, motsvarande all elförbrukning i Stockholms län.

Planerna har varit ute på samråd, och nästa steg för företaget, Njordr Offshore Wind, är nu att besluta om de ska gå vidare med en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

Försvarsmaktens inställning är en stötesten.

– De har sagt nej, vilket de gör till i princip alla vindkraftsparker, säger projektledaren Niclas Erkenstål.

Superhöga vindkraftverk

Han säger dock att de är hoppfulla, och pekar på att regeringen varit tydlig med att det ska beredas plats för vindkraftsparker till havs.

Den här vindkraftsparken kommer i så fall att ligga drygt fem landmil utanför Sandhamn, med max 300 vindkraftverk, som mest 330 meter höga.

https://www.mitti.se/nyheter/sveriges-storsta-vindkraftspark-planeras-utanfor-sandhamn/repulo!FkgirbjlVc6CkGOjM@Nvvg/

Den välkomnas inte av alla politiker. Moderaterna i Stockholms län säger nej, och på riksplanet förordar Moderaterna mindre kärnkraftverk i stället.

Trumfkort efter valet

I Region Stockholm kan inställningen till vindkraft bli avgörande för hur Miljöpartiet ställer sig till eventuella samarbeten efter höstens val. Den senaste mandatperioden har partiet ingått i den borgerliga koalitionen.

– Att vindkraft prioriteras är en av de viktigaste frågorna för oss om det blir förhandlingar, säger Anton Fendert (MP).

Han menar att det produceras alldeles för lite el i Stockholms län och att överföringskapaciteten från norra Sverige är för liten för Stockholms behov.

Vill bygga fler

– Vi har en lång kustlinje. På land kan det inte bli i lika stor anläggningar, men det kan finnas platser som redan är hårdgjorda och bullriga, till exempel i industriområden, som fungerar.

Länets 26 vindkraftverk finns framför allt i Hallstavik, i en park med 17 kraftverk. Sedan finns enstaka runt Norrtälje, på Ljusterö, Barnens ö, och i Håbo-Tibble. Ett står ute till havs, vid Svenska högarna.

Några nya vindkraftverk har inte tillkommit i länet sedan 2015.

Svårt att få tillstånd

Att bygga vindkraftsparker är en lång process, som kräver samråd och miljöprövning hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation eller hos mark- och miljödomstolen. Kommunerna har vetorätt, och kan stoppa en etablering.

Det finns i nuläget inga ansökningar om vindkraftsparker inne hos miljöprövningsdelegationen. Däremot pågår ett samråd om en mindre park på land, i Västerlisa söder om Norrtälje.

– Hittills har det varit relativt dyrt att bygga ute i vattnet, men med stigande elpriser och ny teknik blir det mer lönsamt, säger Anders Wasell, sakkunnig vid miljöprövningsdelegationen.

Regeringen beslutar

Havsbaserad vindkraft utanför landgränsen i svensk ekonomisk zon prövas av regeringen.

Nyligen sa regeringen ja till en vindkraftspark söder om Skåne. Det är också regeringen som fattar beslut om vindkraftsparken utanför Sandhamn.