Vilundabadet, som byggdes så sent som 2009 för drygt 150 miljoner kronor, är slitet.

I våras renoverades familje- och äventyrsdelen för två miljoner kronor. Innan det hade flera badgäster skadat sig på trasiga, vassa kakelplattor som släppt från bassängen.

Men problemen är större än så.

En utredning som kommunen gjort visar på flera brister: Skador i fasaden, skador i golv runt och i bassänger, läckande yttertak och brister i reningsanläggningen.

Vilundabadet behöver renoveras. Foto: Mikael Andersson

Vilundabadet behöver renoveras. Foto: Mikael Andersson

Mikael Andersson

Och populariteten sägs vara en av orsakerna till slitaget.

– Vi har 800 besökare i genomsnitt per dag, allt från babysim och skolklasser som lär sig simma till 90-åriga motionssimmare, säger anläggningschef Niklas Mexter.

250 000 besök per år

När simhallen byggdes dimensionerades anläggningen för 150 000 besökare per år. Den faktiska siffran är betydligt högre – under 2019 registrerades hela 250 000 besök.

– Vilundabadet är glädjande nog en populär anläggning, men anläggningen har åldrats i förtid och vi har ingenting att vinna på att vänta med åtgärder. Det vore kapitalförstöring, säger kultur-och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Utöver det flitiga användandet anses skadorna bero dels på projekteringsbrister, dels dåtida byggnormer. Bara några år efter att Vilundabadet stod klart ändrades lagstiftning och branschregler för hur badhus ska byggas.

– Går vi ytterligare tio år tillbaka i tiden innan Vilundabadet byggdes var kravet på tätskikt ett annat, säger kommunens projektledare Peter Ånäs.

Enligt kommunen beror bristerna i projektering på avsaknad av erfarenhet och kunskap inom simhallsbyggnation.

– Vid början av 2000-talet hade det i Sverige endast byggts ett fåtal nya simhallar och kunskapen om val av metoder, teknik och materialkunskap var begränsad hos såväl kravställare som projektörer och byggentreprenörer. Vid tidpunkten för Vilundabadets projektering fanns helt enkelt inte mer erfarenhet eller detaljkunskap till förfogande, säger fastighetschef Faihaa Yaqub.

Men varför upptäcktes inte bristerna tidigare?

– Redan 2011 upptäcktes problem och under åren därefter har det successivt framkommit fler. Problemen har eskalerat de senaste två åren och det finns nu behov att i förtid genomföra större underhållsarbeten, säger Faihaa Yaqub.

Vilundabadet håller öppet som vanligt. Anläggningschef Niklas Mexter tittar till omklädningsrummet. Foto: Mikael Andersson

Vilundabadet håller öppet som vanligt. Anläggningschef Niklas Mexter tittar till omklädningsrummet. Foto: Mikael Andersson

Mikael Andersson

Fräscht vid första anblicken

Vid en rundvandring inne i badet ser anläggningen vid en första anblick fräsch och hel ut. Men det finns sprickor i fönstren, på grund av rörelse i marken, och vissa klinkerplattor är markerade med X och ska bytas ut.

– Men det är mer normalt slitage, säger Niklas Mexter, som understryker att hela anläggningen är säker och öppen som vanligt.

Vilundabadet behöver renoveras - eller så väljer kommunen att bygga en ny simhall. Foto: Mikael Andersson

Vilundabadet behöver renoveras - eller så väljer kommunen att bygga en ny simhall. Foto: Mikael Andersson

Mikael Andersson

Kommunen äger fastigheten.

– Badet används flitigt och vi ska göra vårt bästa för att förlänga livslängden. Sedan får vi se om vi landar i ett förslag till politiken om renovering eller att bygga nytt, vad som är bäst för en kommun som växer och ett växande föreningsliv, säger Faihaa Yaqub.

Framgångsrika Väsby Simsällskap är en av de större föreningar som har många träningar i Vilundabadet. De har uttryckt önskemål om en 50-metersbassäng för simträning på elitnivå.

Det känner kommunens idrotts- och fritidschef Johanna Dermer väl till.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för att även denna utredning ska landa i det bästa för både Väsby Simsällskap och allmänheten. Simning är en viktig del för både motion, rekreation och simkunnighet. Vilundabadet är en anläggning som står många Väsbybor nära, säger hon.

Långsiktigt behov av bad

Och fastighetschefen är med på tåget.

– Vi måste titta på det långsiktiga behovet av bad och väga det mot kostnaden. Det måste ju få plats också. Om det blir renovering måste vi också titta på ersättningsbad under tiden. Det är mycket att ta hänsyn till, säger Faihaa Yaqub.

I vår kommer förslag på åtgärder att presenteras för politikerna.

Charlotte Arwedsson