Under knivhot misstänks den 23-årige serieförbrytaren den 9 februari ha tvingat till sig en bil i Ulvsunda.

Han greps samma kväll på en adress i Bromma.

Några månader tidigare, i november 2022, hade mannen släppts villkorligt ur fängelse efter att ha avtjänat ett straff där han dömts till drygt fyra års fängelse för en dödsolycka på Örbyleden.

Enligt belastningsregistret har 23-åringen, som aldrig har haft körkort, sedan 2015 bland annat dömts för fem bilstölder och 23 olovliga körningar.

Frigavs – begick nytt grovt brott

Vid tillfället för dödsolyckan i södra Stockholm var 23-åringen villkorligt frigiven för flera grova brott.

23-åringen hade under fängelsevistelsen för dödsolyckan fått fler dagar, plus 35 dagar, för misskötsamhet vid 77 tillfällen innan han släpptes villkorligt.

När han i november 2022 frigavs villkorligt skedde det enligt gällande regler.

För villkorlig frigivning gäller samma regler för serieförbrytare som för förstagångsförbrytare (se faktaruta).

Under prövotid till 2024

När han greps den 9 februari i Bromma återstod ett år fram till att prövotiden för hans villkorliga frigivning för dödsolyckan skulle gå ut.

Mannen som rånat bilen var maskerad och höll i en kniv, enligt häktningsprotokollet. Målsäganden satt i bilen på parkeringen på Bryggerivägen.

Mannen som rånat bilen var maskerad och höll i en kniv, enligt häktningsprotokollet. Målsäganden satt i bilen på parkeringen på Bryggerivägen.

Anders Gustafsson

Återfall i brott under villkorlig frigivning kan sticka i ögonen?

– Det finns mycket diskussion om villkorlig frigivning ska existera. Man ska komma ihåg att för lejonparten av de dömda är det ett viktigt verktyg för att komma tillbaka i samhället. Sedan har vi de enskilda individerna som återfaller i brott, säger Enes Al Weswasi, doktorand i kriminologi.

Enes Al Weswasi, doktorand i kriminologi.

Enes Al Weswasi, doktorand i kriminologi.

Sören Andersson

Enligt Enes Al Weswasi är det svårt att förutsäga om en person kommer att återfalla i grova brott.

– Det handlar om högst fyra procent av de dömda som döms för ett nytt grovt brott. Det är så pass få att det blir svårt att förutsäga om de ska begå nya brott. I stället får man titta på hur personen sköter sig i fängelset.

Fungerar villkorlig frigivning som tänkt?

– Det är supersvårt att säga. Generellt fungerar det som tänkt, det är ett visst stöd till de frigivna så att de successivt ska komma tillbaka till samhället, säger Enes Al Weswasi.

– Självfallet finns fall där individer upprepade gånger begår brott. Men det enkla svaret är att ja, det fungerar, av de som döms till kriminalvårdspåföljd första gången är det 80 procent som inte döms för nya brott.

Sitter häktad

För återfallsförbrytare ser det annorlunda ut. Av de som dömts för ett tidigare brott återfaller 40 procent i brott, av de som dömts två till tre gånger tidigare återfaller 60 procent, enligt Al Weswasi.

23-åringen sitter i dag häktad mot sitt nekande på sannolika skäl, den starkare misstankegraden, misstänkt för rån, grovt häleri och häleri.

Åtal ska vara väckt senast 9 mars.

Tidningen har även sökt 23-åringens advokat.