När Tobias Appelö fick nycklarna till Villa Kassman förra året var det redan bestämt att huset, även benämnt som slottet, skulle totalrenoveras. Tanken var att det skulle fräschas upp men samtidigt behålla sitt pampiga originalutseende.

Men det fanns också andra byggplaner med i projektet – en stor anläggning på tomten med bland annat tio uthyrningsstugor, glasskiosk, kanotuthyrning och bastu.

I juni skickade Tobias Appelö en förfrågan om detaljplaneändring till Lidingö stad. En tid senare kom beskedet från miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ett blankt nej.

Konstgjord kulle

– Först och främst är det jätteroligt att han vill renovera huset, det tycker vi är superpositivt eftersom det har stått och förfallit under så många år, säger Per Dunberg, plan- och bygglovschef vid miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Han pekar dock på att marken som Tobias Appelö vill bygga på ligger endast en meter över havsnivån. Kommunen får inte lov att ta fram nya detaljplaner för bygge på så låg mark med hänsyn till klimatförändringar och havshöjningar.

– Det är också viktigt att man tar hänsyn till befintliga markförhållanden, så att göra någon konstgjord kulle att ställa husen på tror jag inte riktigt på.

En annan anledning till avslaget är att marken i nuvarande detaljplan klassas som parkmark, vilket innebär att den ska vara tillgänglig för övriga öbor.

– Bara för att tomten är så stor och fin har kommunen stämplat den som parkmark, trots att det är jag som äger marken. Men man får fortfarande bygga på parkmark, så det är ju surt att kommunen inte vill göra det bättre för allmänheten, säger Tobias Appelö.

– Eventuellt kan man pröva någon liten kiosk, men nu var det förslag om tio stugor nere vid vattnet och en gästbrygga. Då blir det ett privat ändamål, säger Per Dunberg.

Anlitat en advokat

Det råder även strandskydd på stora delar av fastigheten, vilket kommunen bedömer att det i detta fall inte finns skäl att upphäva.

Det finns än så länge inget politiskt beslut som säger nej till detaljplaneansökan, utan Tobias har själv tagit tillbaka sin ansökan efter det preliminära beskedet.

Tanken var från början att stuguthyrningen skulle kunna bidra med inkomster för renoveringen, som beräknas till 42 miljoner kronor.

– Vi har anlitat en advokat men avvaktar med ansökan just nu, vi har att göra med huset så länge. Det hade varit bra att ha pengarna, men vi kan renovera ändå.

Om det är så att kommunen säger nej till att ändra detaljplanen så är det ett beslut som inte går att överklaga.