Den 12 juni 2021 är ett datum som Anders och Kerstin Sedstam helst vill glömma. Det var lördagen då källaren i deras villa på Enskedefältet fylldes med bajsvatten. Fastän lukten är borta sitter minnet kvar.

– Det var mitt livs värsta dag, så förnedrande när bajskorvarna kom in. Vi stod i sex timmar och öste med hinkar, samtidigt som det kom mer hela tiden. Det enda vi önskar är att slippa uppleva det här någonsin igen, säger Anders Sedstam.

Han delar erfarenheten med närmare 1 200 andra villaägare i Stockholm och Huddinge som drabbades på liknande sätt förra sommaren.

Skyfallet den12 juni var ett av de kraftigaste som uppmätts i stadens historia. I delar av Söderort kom över 80 millimeter på en timme, vilket gjorde att avloppsledningarna svämmade över så att innehållet trängde upp ur toaletter och golvbrunnar.

En flera nya varianter

Frågan som Anders, Kerstin och flera av deras grannar inte kan släppa är om Stockholms stads avloppssystem verkligen är dimensionerat för att klara de stora regn som nu blir allt vanligare genom klimatförändringarna.

– Det kan ju hända igen. Och vi klarar inte en sådan drabbning till. Kommunen måste ta sitt ansvar, säger Kerstin Sedstam.

Och det är här åsikterna går isär: kan man lita på att Stockholms stad gör tillräckligt? Bengt Larsson, en av de kritiska grannarna i Enskede, anser att Stockholm Vatten tvärtom försöker mörka problemet.

– Ledningarna är underdimensionerade så det dånar om det, men det vägrar de erkänna. Och hur kan man låta dem få utreda sig själva, säger Bengt Larsson, som tidigare jobbade i Henriksdals reningsverk och som har varit inne i flera av tunnlarna.

Som lagen är skriven är det kommunen som ska utreda ansvarsfrågan efter en översvämning. I slutet av oktober ska den första rapporten vara klar, som ska visa om ledningsnätet kring Enskedefältet har haft tillräckliga dimensioner.

– Om vi kommer fram till att ledningarna varit underdimensionerade blir det vi som får ersätta försäkringsbolagen och även fastighetsägarna för självrisken, säger Linda Evjen som hanterar ärendet på Stockholms Vatten och Avfall (Svoa).

Hundratals har klagat

Svoa har hittills fått in drygt 600 skadeståndskrav med skadebelopp på i snitt 200 000-300 000 kronor per fastighetsägare, berättar hon. Vid ”fel” slutsats skulle Stockholm Vatten alltså kunna åka på en smäll på minst 150 miljoner.

Blir det objektivt när ni utreder er själva?

 – Det är så praxis ser ut. Om försäkringsbolagen har en annan åsikt kan de begära ut vårt underlag och genomföra egna utredningar så får ärendena prövas, säger Evjen.

Enligt Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, är det sällan tvister av det slaget hamnar i domstol. I ungefär 25 procent av fallen är kommunerna med och betalar, berättar han.

– Det viktigaste är att kommunerna ser över sina avloppssystem och att de inte är för snabba med att ge bygglov till ny byggnation innan de säkerställt att de har tillräcklig kapacitet, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.