Bakgrund till beslutet är att det sedan tidigare råder brister vid Viljaskolan i Göteborg med samma huvudman, och att de inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Nu har Viljaskolan överklagat Skolinspektionens beslut, och begär att myndigheten ser över sitt tidigare beslut.