Problemet med vildsvin har funnits i många år men med åren har det blivit värre i takt med att djuren har blivit tamare, menar Anders Lefrell, som har ett sommarboende på Malmen. Han berättar att han får soptunnan vält ett par gånger i veckan av vildsvin som sedan sprider ut skräpet.

– Det har blivit en sanitär olägenhet, säger han.

Under sommaren har han försökt nå fram till kommunen för att påtala problemet, men han känner att han inte nått fram.

– Det känns som att Haninge kommun glömmer bort att Dalarö tillhör kommunen. De måste göra någonting åt det här.

"Gör så gott vi kan"

Christer Berggren, viltvårdare på Haninge kommun, menar att de mycket väl vet om problematiken med vildsvinen. Även om kommunen inte äger så mycket av marken på Dalarö hjälper de tomtägare med att bedriva skyddsjakt, eftersom det krävs speciellt tillstånd att bedriva jakt i tätbebyggt område.

– Vi har koll på läget och vi gör så gott vi kan. Folk hör av sig flera gånger i veckan., säger han.

Däremot har de inte möjlighet att jaga överallt även om tillstånd finns, menar Christer Berggren. Man måste nämligen vara helt säker på att allmänheten inte råkar illa ut.

– En kula kan mycket väl gå igenom en gris. Det måste finnas ett säkert skott, så att den inte skickas iväg ut i terrängen någonstans.

Elstängsel och inbyggda soptunnor

För att förebygga att vildsvinen inte kommer åt soporna kan man som privatperson sätta upp elstängsel eller annat hinder som djuren inte kan komma under samt bygga in soptunnan.

– Har man inga schyssta sopställ är det lätt att soporna ligger där. De som har byggt in sina soptunnor har klarat sig rätt bra, säger Christer Berggren.