Vet du hur du ska agera efter ett huggormsbett?

Varje sommar får Giftinformationscentralen många samtal från personer som blivit bitna av huggormar och svaret alla får är: Sök vård så fort som möjligt.

– Det är viktigt att genast ringa 112 när man blivit biten, eftersom de första timmarna är mest kritiska. Reaktionerna kan komma snabbt och vara livshotande så det går inte att stanna hemma och invänta symtom. Håll den utsatta kroppsdelen stilla för att minska risken att giftet snabbt sprids i kroppen, säger Peter Hultén vid Giftinformationscentralen.

Dödsfall mycket ovanligt

På sjukhuset behandlas eventuella reaktioner och tack vare motgift är dödsfall mycket ovanliga.

– Redan tidigt kan man bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor, men även mer allvarliga symtom förekommer som andningssvårigheter, blodtrycksfall och sänkt medvetandegrad. Utan motgift kan svullnaden fortsätta och omfatta hela den bitna kroppsdelen och undantagsvis delar av bålen.

Om man är osäker på om man blivit biten av en huggorm kan man kontakta Giftinformationscentralen för rådgivning.

Man ser oftast två små instickshål där ormen bitit, och om ormen har injicerat gift, svullnar det ofta kring bettstället.