”Efter 74 är de så skröpliga att de har svårt att ta sig hit”, fick en kvinna höra på mammografin. Och ”hemtjänsten kom till mor och sa ”hej lilla gumman”. Jag heter Marianne sa mor”, berättar en anhörig.

Det är ett par upplevelser som Tyresöbor har upplevt som ålderism.

SPF Seniorerna Tyresö har nu fått 2,8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ett projekt kallat Attityd 65 plus. Föreningen vill uppmärksamma just ålderismens olika sidor, det vill säga de stereotypa föreställningar som i det här fallet 65-plussare utsätts för på grund av sin ålder och som leder till åldersdiskriminering.

Många vet inte vad begreppet innebär eller att de själva blir utsatta, menar Ewa Kardell, projektledare och ordförande lokalt.

– Ålderism gör mycket skada i samhället. Det leder bland annat till förlorad självkänsla och självförtroende och det finns mycket särbehandling i samhället rent institutionellt. Är det några som ska kunna ändra det här och dämpa ålderismen är det vi själva som grupp, säger hon.

Målet är att ta fram en utbildning som i första hand riktar sig till seniorer och vård- och omsorgspersonal.

250 berättelser inlämnade

Det är pensionärernas egna erfarenheter som ska vara grunden.

– Det är så många som talar för oss, som om vi inte kunde tala själva, samtidigt som vi kanske besitter den största kunskapen.

Tyresöborna och många utanför kommunen har hittills bidragit med totalt runt 250 berättelser.

Ewa Kardell, ordförande SPF Seniorerna Tyresö.

Ewa Kardell, ordförande SPF Seniorerna Tyresö.

Privat

– En hel bunt handlar till exempel om bankernas inställning och om bemötandet inom sjukvården.

Vill att Tyresö blir först ut

Bakom ålderismen ser hon att det finns, vad hon kallar, en förlegad omodern syn på äldre.

– Så fort du har fyllt 65 år ingår du i vad som framställs som en stereotyp grupp som är behövande och kostsam. Men 2,1 miljoner av oss sköter oss helt och hållet själva och betalar skatt och handlar som alla andra. Ändå framställs vi som spröda, okunniga och tärande. Vi representerar hela samhällsskicket liksom vi gjorde innan vi fyllde 65 år.

Utbildningen väntas vara klar senare i år.

– Det vore jättekul att först få testa den på vård- och omsorgspersonal i Tyresö.