Minskad nöjdhet bland hyresgäster. Lokala aktörer som larmade om att situationen i Hökarängen inte var bra. Det var bakgrunden till att Stockholmshem drog i gång Hållbara Hökarängen för elva år sedan.

– Vi insåg att här räcker det inte med småfix, här behöver vi ta ett stort och långsiktigt grepp, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem och tidigare projektledare för Hållbara Hökarängen.

Att utveckla Hökarängens centrum var ett av projektets tre ben. Stockholmshem hade flera anställda som jobbade med det.

– Tomma lokaler är inte bra för de som bor i området, det behövs liv och rörelse för att skapa trygghet. Vi ville ha dit aktörer som skulle kunna stanna kvar, berättar Åsa Stenmark.

Vad hade ni för tanke om vad som skulle ske efter projektets slut?

– Vi hade överlämning från projektet till ordinarie förvaltning. Sånt som funkade bra ville vi skulle leva vidare, till exempel evenemang i centrum.

https://www.mitti.se/nyheter/tuffare-tider-marks-av-i-hokarangens-centrum/repvkh!bQ5p@u2ZWfEvIVmgvdB1EQ/

Annan personal

Att missnöjet nu pyser bland Hökisföretagen har inte gått Stockholmshem förbi. Åsa Stenmark har en förklaring till varför deras hyresgäster kan uppleva dem som frånvarande: det handlar om personalresurser.

– Vi har inte samma kapacitet som vanligt eftersom vi inte har vår ordinarie personal på plats. Men det innebär inte att vi har lämnat Hökarängen eller sänkt våra ambitioner.

Åsa Stenmark berättar att områdeschefen, lokalförvaltaren och kundförvaltaren – tre nyckelpersoner som normalt sysslar med Hökarängen – alla är långlediga och ersatta av vikarier.

Om det märks så tydligt att några personer är borta, hur har ni då lyckats med hållbarheten?

– Bra fråga. Det ska inte hänga på några personer. Men när ingen av våra ordinarie förvaltningspersoner är på plats, då märks det.

Vad säger du till de företagare som vill att ni ökar ert engagemang nu?

– Jag förstår deras oro. Det är tuffa tider. Vi på Stockholmshem värnar verkligen om Hökarängen och gör det vi kan. Men det är svårt för oss att öka kundantalet i centrum.