När coronaviruset slog till i Sverige våren 2020 blev Stockholm först, och värst, drabbat i landet. Region Stockholms chefläkare Johan Bratt minns pandemins startskede med fasa.

– Jag kommer ihåg att vi fick dramatiska rapporter från Italien. Det var en osäker och jobbig tid. Vi fick hit smittan väldigt tidigt, och väldigt kraftfullt. Våren 2020 var den värsta tiden att gå till jobbet under pandemin, säger han.

Det har nu alltså gått 800 dagar sedan coronaviruset började spridas i huvudstaden.

När pandemin precis hade börjat anmälde sig alltså 200 läkarstudenter på ett par dagar för att hjälpa till på intensivvårdsavdelningen på Karolinska i mars 2020. Bakom initiativet stod Kungsholmsbon Christoffer Hintze.

– Det kändes lite konstigt att vi studenter inte skulle hjälpa till. Det behövdes många händer även om man kanske inte kunde så mycket, säger Christoffer Hintze.

Han minns tiden i början av pandemin som oviss.

– Det var många frågetecken. Vad är det för virus? Är det farligt? Vad kommer att hända? Jag tror ingen trodde att det skulle hålla på så här länge.

Helt galet

Han var då 29 år och läste näst sista terminen på läk­arprogrammet och kände att han ville bidra på något sätt. Han tog därför kontakt med Karolinskas ledning och föreslog att sjukhuset skulle ta hjälp av läkarstudenter. Sjukhuset nappade och 200 anmälde sitt in­tresse på bara ett par dagar.

– Det var helt galet. Och det var inte bara studenter som hörde av sig, utan sjuksköterskestuderande, undersköterskor och utlandsutbildade läkare som inte börjat jobba i Sverige ännu.

Studenterna och de andra kom först ut på covid-ivor där de jobbade långa pass i full mundering och med undersköterskeuppgifter. Det handlade om allt från basal omvårdnad till att fylla på inventarier och tömma katetrar.

– Mycket var att avlasta ordinarie personal, exempelvis sjuksköterskor som nu fick ta hand om dubb­elt så många patienter än vanligt. 

2021 blev Christoffer färdig med utbildningen och nu jobbar han som AT-läkare i Nyköping.

Att bli läkare under en pandemi och att få hjälpa till som studerande har varit otroligt lärorikt.

– Jag är verkligen glad att vi fick hjälpa till. Vi har lärt oss otroligt mycket av pandemin och jag tror att vi gjorde en stor skillnad både för patienterna och personal.