Arbetsmiljöverket har kopplats in för att titta närmare på ventilationen hos Ekhammarskolan i Kungsängen. Detta efter att skyddsombudet på skolan vänt sig till myndigheten och begärt ett beslut om föreläggande eller förbud mot kommunen tillföljd av att ventilationen inte fungerar tillfredsställande.

Arbetsmiljöverket genomförde i oktober en inspektion på skolan. Det framgår att ventilationen inte är optimerad för det antal elever som vistas i lokalerna i nuläget. Enligt planen ska eleverna bli fler – och det här är ingenting som kommunen säger sig kunna ändra på.

Ett besiktningsprotokoll av ventilationen från maj 2020 visar att den i sin nuvarande form inte är godtagbar. Av Arbetsmiljöverkets beslut som Mitt i tagit del av framgår att en rad justeringar nu måste göras för att ventilationen ska svara upp mot de krav som finns.

Arbetsmiljöverket har tagit ett beslut om att utfärda ett förbud med vite om 50 000 kronor. Det här innebär konkret att myndigheten förbjuder Upplands-Bro kommun att efter den 26 mars 2021 upplåta Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet – såtillvida att inte bristerna åtgärdas till dess.

Upplands-Bro uppger för Arbetsmiljöverket att åtgärder kommer att genomföras under skolloven i höst och vinter och beräknas vara klara efter sportlovet 2021.