Det innebär att stat och kommun borde göra allt för att säkerställa tillgången på bostäder för sina medborgare. Men Göteborg gör tvärtom. Bostäder har blivit en vara reserverad för de som har råd.

De senaste åren har begreppet renovräkningar blivit allmänt känt. Det innebär att fastighetsägaren vid renovering höjer hyran så pass mycket att nuvarande hyresgäster tvingas flytta.

Runt om i Majorna, vårt område, höjs hyran med 30-100 procent efter renoveringar. Många kämpar redan för att ha råd med mat och hyra. Fastighetsägarna hänvisar till standardhöjning som skäl, trots att vi redan betalat för nödvändigt underhåll och upprustning genom våra hyror. Vart har reparationsfonderna tagit vägen?

Samtidigt har Familjebostäder satt i system att införa standardhöjande åtgärder när en hyresgäst flyttat ut och de nybyggda lägenheterna kostar en förmögenhet.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har priset på hyreslägenheter ökat dubbelt så mycket som den allmänna prissättningen under 2000-talet. Vi har betalat för mycket! Hyrorna bör därför inte höjas, utan sänkas.

Stat och kommun bör ta ansvar för alla led i bostadsförsörjningen – från finansiering, byggande och reparationer till uthyrning och hyressättning. Vill inte de privata fastighetsägarna rätta sig i ledet bör deras bestånd konfiskeras och drivas av allmännyttan istället.