135 miljoner kronor. Så mycket betalade Södertörns fjärrvärme (SFAB) ut till moderbolaget Södertörns energi AB i koncernbidrag under förra året. Företaget gick alltså så bra att de kunde hålla igång verksamheten – och fick dessutom 135 miljoner över.

Samtidigt ser SFAB över möjligheten att lägga över en del av kostanden för ett nytt värmenät på 74 enskilda kunder i norra Botkyrka.

https://www.mitti.se/nyheter/grannarnas-oro-400-000-for-varme/repvjA!IJTkMqz1q@x6YC6UeovSQQ/

– De finansiella kostnaderna ligger till grund för koncernbidraget som vi har i ägarbolaget. Där har vi både amorteringar och räntor som ska betalas, medan vi inte har några lån i SFAB. Det är så strukturen ser ut. Det har inte gått till vinster för ägarkommunerna, där har vi istället sett till en jämn nivå under lång tid, säger Adam Brännström, vd vid moderbolaget Södertörns energi.

SFAB säger dock att de inte kunnat erbjuda husägarna någon lösning då de väntar på direktiv från sina ägarkommuner och moderbolaget Södertörns energi.

– Det beslut som är taget är att vi ska ta fram en lösning. Vi avser att ta fram ett erbjudande som är konkurrenskraftigt gentemot andra uppvärmingsalternativ. Hur stor del av det som kunderna ska betala är absolut inte fastställt än.

Han är också noga med att poängtera att kostnaden om 30 miljoner kronor skulle falla på kunderna är felaktig. Enligt Brännström är motsvarar det priset för renoveringen av hela områdesnätet, och det som kunden skulle betala gäller enbart de ledningar som ligger på fastighetens mark. Hur mycket det motsvarar kan han inte svara på i dagsläget.

Men kan du lova att kunderna inte kommer behöva betala 30 miljoner kronor för det här?

– Jag ska passa mig för att lova saker. Det jag kan säga är att om man tittar på vad det kostar att installera en bergvärmelösning eller en värmepump och vad de kostar i drift under ett antal år så avser vi ta fram ett erbjudande som är konkurrenskraftigt mot det priset. Och då är det inga summor som ens är i närheten av det som du säger.