2021 blev Hagsätraskogen, som ligger mellan Huddingevägen och Västra Stambanan, ett naturreservat. Läget gör att området utsätts för bullernivåer som ligger över rekommenderade riktlinjer, enligt trafikkontorets mätningar.

Samma år beslutade stadens politiker att sätta upp en växtbeklädd skyddsskärm längs med Huddingevägen för att minska bullret från trafiken. En liknande finns på Lidingövägen.

Nytt beslut

Men en utredning visade att det kommer bli drygt 12 miljoner dyrare än det var tänkt från början, och notan väntas nu landa på 31 miljoner. Därför har ett nytt beslut fattats i trafiknämnden. Ökningen beror bland annat på markförhållanden samt ökade material- och energipriser. Man har tittat på alternativ. Till exempel skulle en mer traditionell skärm i trä bli billigare initialt, men inte på sikt. Växtskärmen har en livslängd på cirka 50 år och förväntas under den tiden vara i princip underhållsfri.

– Skärmen är en bra kombination av form och funktion. Hagsätraskogens naturreservat är uppskattat av besökare och det här kommer att öka vistelsekvalitéerna där, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det planerade bullerskyddet planeras bli 212 meter långt, 2,5 meter högt, och ska anläggas mot befintliga berghällar.

Enligt den nya tidsplanen kan bullerskyddet bli klart någon gång under nästa år.