– Framför allt är det för att vägfärjan ska gå på el. Då behövs det en förstärkning av kapaciteten, säger Lena Berglund, regionchef på energibolaget Eon.

På en karta kan man se var Eons entreprenörer kommer att arbeta och ungefär vid vilka tidpunkter: Längs Östra Ekuddsgatan, en bit längs Kungsgatan, längs hela Soldatgatan, längs Ullbergs väg och en bit in på Eriksövägen.

Totalt en sträcka på 2,2 kilometer, med arbeten ända fram till och med december enligt planen just nu.

– Vi kommer att påverka fordons- och gångtrafik ganska mycket, konstaterar Lena Berglund.

Mer el till Vaxholmsborna

Redan nu har Eons entreprenörer tagit över ett körfält vid färjeläget som används som uppställningsplats och hunnit gräva en första snutt. Målet är att Färjerederiet ska kunna börja köra med elfärjan innan alla förstärkningsarbeten är helt genomförda.

Men det är inte bara färjan som kommer dra nytta av de nya elledningarna. Kapaciteten ökas generellt i Vaxholm, nödvändigt då allt mer elektrifieras samtidigt som fossildrift ska minska.

Enligt en prognos från Energimyndigheten kan klimatomställningen innebära att elanvändningen 2040 blir dubbelt så hög som i dag, vilket förstås är beroende av tillgången på el.

För Vaxholms del innebär det att Eon i år investerar 50 miljoner kronor för att förstärka elnätet, varav runt 20 miljoner för de nu aktuella arbetena.

– Det är en bra och positiv investering. Hela samhället blir ju mer och mer elektrifierat, säger Lena Berglund.

Förstärkningarna sker i etapper och trafikanter kommer att hänvisas till alternativa vägar.

Automatiska färjor

– Man vet ju själv hur skogstokig man blir om det inte är bra omdirigeringar, säger Viktor Frigell, på entreprenören Nektab och som har hand om planeringen.

På Soldatgatan och Ullbergs väg blir det särskilt känsligt eftersom inte bara Vaxholms äldreboende påverkas utan även Vaxö skola och två förskolor – Lekhagen och Flora. För att minska olägenheterna för skolan kommer arbetena på Soldatgatan att ske under sommarlovet.

Först i höst kommer man att korsa Kungsgatan, med nattarbete för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

När det gäller Färjerederiets nya elfärja ”Abisko” som ska trafikera Vaxholmsleden är den redan beställd från Holland, tillsammans med ytterligare tre automatiska färjor i det som Trafikverket kallar ”den största investering som Färjerederiet någonsin gjort”.

Redan höst är det tänkt att en av dessa, ”Alvaret” ska börja trafikera sträckan Östanå–Ljusterö i Österåker och nästa år ska Abisko trafikera Vaxholmsleden till Rindö.

Trafikverkets Färjerederiet har beställt fyra eldrivna färjor.

Trafikverkets Färjerederiet har beställt fyra eldrivna färjor.

Färjerederiet