Anledningen är att dricksvattennätet behöver förstärkas och byggas ut i och med att Enköping växer. Vattnet kan komma tillbaka tidigare än den utsatta tiden. Fastighetsägare som påverkas av avbrottet ansvarar för att informera sina hyresgäster om det.

 Häll upp vatten i förväg

Det kommer inte finnas vatten i kranen eller gå att spola toaletten mer än en gång. Kommunen rekommenderar därför att folk i området häller upp dricksvatten i förväg och fyller en hink med vatten för att kunna spola toaletten.

 Ofarliga missfärgningar

Efter att vattnet slagits på igen, föreslår kommunen att man spolar i kranen i några minuter innan användning. Partiklar som lossnar från vattenledningar kan orsaka missfärgningar av vattnet, men det är ofarligt.