Göteborg

Fyra segelfartyg, två fiskebåtar och ett ångfartyg. I år delar Sjöhistoriska ut en miljon kronor i restaureringsbidrag till sju kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

– Även om vi bara bidrar med en mindre del av kostnaderna så hoppas vi att stödet från oss bidrar till att upprätthålla landets kulturhistoriska flotta, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet. 

Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring fartygen engagerar tusentals runt om i landet. För att stödja verksamheten fördelar Sjöhistoriska varje år ett ekonomiskt stöd till några av landets kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Stödet är angeläget, men betalar blott en liten del av de verkliga kostnaderna för att bevara och underhålla kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

– Vår förhoppning är också att stödet ses som en uppmuntran till ägarna att fortsätta sitt viktiga arbete med att bevara fartygen för framtiden.

I Sverige finns ännu ett hundratal fartyg som under 1900-talet fraktade gods och människor eller fiskade längs den svenska kusten, i de större sjöarna och längs älvarna. De här fartygen är en del av Sveriges sjöfartshistoria och kulturarv. 

Fartygsstödet kan sökas av ägare till historiskt värdefulla fartyg. I år har 31 fartyg sökt totalt 6,5 miljoner kronor. 

– På grund av söktrycket har vi varit tvungna att prioritera hårt och vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgängligt för allmänheten. Vi vill att fartygens historia ska kunna upplevas av så många som möjligt, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.