Redan 2019 konstaterade länsstyrelsen att ängarna i Kyrkvikens naturreservat blivit för igenvuxen och att behovet av renovering är stort.

I området finns tre betesmarker där hästar gått sedan flera år tillbaka. Ändå har större delen hunnit bli slyig och ogenomtränglig. På sina ställen har vassen vuxit sig för stor nere vid Vallentunasjön .

Hägg, vildrosor och hallon bildar täta snår som behöver röjas. Reservatet har gott om vackra träd som tallar, asp, ask, lönn, rönn, björk, al, sälg och körsbär. Men de behöver glesas ut och länsstyrelsen vill att det görs så att det uppstår dungar och solljuset kan nå ner till marken. 

Nu ska kommunen låta vattenbufflar, får och kor ersätta hästarna som betesdjur. Hästar kan enligt kommunen beta för hårt och på andra ställen för lite. Dessutom kan de orsaka trampskador.

Populärt. Vallentunasjön är en uppskattad plats för allt från promenader till skridskoåkning.

Populärt. Vallentunasjön är en uppskattad plats för allt från promenader till skridskoåkning.

Jonas Månsson

Vattenbufflarna ska få gå närmast Kyrkviken och beta vass. Längre upp blir det får och kor av den mindre rasen bohuskulla. Djuren hyrs in av en entreprenör i Märsta och man slipper använda maskiner.

Det är kommunen som förvaltar naturreservatet. Det har satts ut parkbänkar och grillplatser, riskträd har gallrats bort och vassen har klippts. Men vid Korsbacken har det enligt Johan Carselind, gatu- och parkchef i Vallentuna, inte gjorts något underhåll där på flera år förutom av hästarnas bete.

– Det är ett tag sen. Det har vuxit igen jättemycket och det har vi fått in många synpunkter på, säger han.

Varför sätter ni igång först 2023, fyra år efter länsstyrelsens synpunkter?

– Dels är det en ekonomisk fråga. De åtgärder vi tittat på har varit dyra och vi har velat hitta sådana som är ekonomiskt hållbara.