Riksbanken chockhöjde räntan, inflationen ligger på tio procent och elpriserna spås skena i vinter. Som lök på laxen vill nu Stockholm vatten och avfall (SVOA) höja avgiften för vatten och avlopp med 25 procent från och med 1 december.

Enligt SVOA:s beräkningar kommer kostnaden för en normalvilla landa på 5 675 kronor om året, vilket motsvarar en ökning med nästan hundra kronor per månad. För ett flerfamiljshus av typmodell motsvarar det en höjning med nästan 50 kronor per månad och lägenhet.

Orsaken till taxehöjningen är att bolaget har ökade kostnader för investeringar och påverkas av negativa effekter av oroligheterna i Europa med stigande inflation och ökande räntenivåer. Till följd av omfattande investeringar är bolaget mycket räntekänsligt.

– Vi jobbar för att trygga och säkra tillgången av vatten och vi står inför – och har påbörjat – stora investeringar. Det genererar stora kapitalkostnader och dessutom har vi en ränteutveckling som ser ut som den gör, säger Karolina Roos, avdelningschef för finans på SVOA.

Varför har man inte höjt etappvis istället för att göra en så stor höjning på en gång?

– Våra kostnader har under en längre tid varit relativt opåverkade, så är det inte längre. Vi är inte ett vinstdrivande bolag, taxan ska bara täcka våra kostnader.

Kan höjas ytterligare närmaste åren

SVOA föreslår att den nya taxan börjar gälla från den 1 december 2022. Men förslaget måste först antas av fullmäktige i Stockholm och Huddinge.

För Huddinge kommuns del innebär det en ökad kostnad för dagvattentaxan med 1 140 000 kronor för 2023. Huddinge samhällsfastigheter bedömer att taxeändringen medför ökade kostnader med strax under två miljoner kronor och för Huge bostäder blir motsvarande kostnadsökning omkring sex miljoner kronor per år.

"Den ökade kostnaden tillsammans med andra kostnader som just nu ökar kraftigt påverkar Huge bostäders resultatmål. Hur stor påverkan blir beror på utfallet i höstens hyresförhandlingar", står det i kommunens tjänsteutlåtande.

SVOA beskriver ett scenario där taxorna kan höjas med ytterligare 20 procent 2024 och 10 procent 2025.