Den rödgröna majoriteten pratade om en stor satsning när skolbudgeten presenterades i slutet av 2022. Skolpengen höjdes med 5,7 procent och man meddelade att man ville införa två lärare för varje klass.

Men i våras stod det klart att flera skolor i staden tvärtom möter tuffa besparingar och personalnedskärningar.

Allt färre elever

Uppemot ett 40-tal skolor i staden riskerar missa budgeten och tvingas göra sig av med personal, däribland bland annat Vinsta västra och östra grundskolor samt Hässelbygårdsskolan i Hässelby-Vällingby, visar underlag från utbildningsförvaltningen.

Vinsta grundskola östra (med elever upp till årskurs 5).

Vinsta grundskola östra (med elever upp till årskurs 5).

Stockholms stad

Minskat elevantal och den den snäva ekonomin gör att bland annat de tidsbegränsade anställningarna inte förlängs och klasser slås ihop.

– Vi minskar på personalen inom alla kategorier. Färre klasser ger oss ett mindre behov av organisationen runt klasserna. Och elever med behov av extra stöd slutar hos oss, säger Nina Alshammar, rektor på Vinsta västra och östra grundskolor.

Känner oro

På frågan till Nina Alshammar om Vinsta västra och östra grundskolor kommer kunna leva upp till sitt uppdrag svarar hon:

– I dagsläget ser vi att vi kommer göra det, utifrån åtgärderna vi gör. Vi känner dock oro över att vi kan behöva minska antalet tjänster ytterligare om elevunderlaget fortsätter minska.

Av 126 kommunala grundskolor i staden kommer 103 att gå med underskott med sammanlagt 265,9 miljoner kronor. 88 av de 103 skolorna uppnår en budget i balans först när de tagit från sina reserver. 250 miljoner kronor saknades inom grundskolan innan sommaren, innan majoriteten sköt till 102 miljoner.

Nina Alshammar är rektor på Vinsta västra och östra grundskola med sammanlagt cirka 1 100 elever.

Nina Alshammar är rektor på Vinsta västra och östra grundskola med sammanlagt cirka 1 100 elever.

Privat

– Förutom neddragningarna som är kopplade till elevunderlaget kommer vi tvingas införa avgift av våra anställda för pedagogisk lunch (när skolpersonal sitter med vid matbordet red anm). Vi ansöker även om statsbidrag och föräldravikariat och tjänstledigheter löser vi internt, säger Nina Alshammar.

Ännu hårdare prioriteringar kan behöva göras inom skolorna under 2024, då utbildningsförvaltningen räknar med ett underskott på en halv miljard kronor.

Vinsta västra grundskola har elever från årskurs 4 till 9.

Vinsta västra grundskola har elever från årskurs 4 till 9.

Stockholms stad

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) har varnat för att majoriteten kan tvingas höja kommunalskatten om inte staten går in med pengar. Staten har hittills vägrat lämna besked om stöd till kommunerna innan budgeten redovisas för nästa år.

Hässelbygårdsskolan måste skära ned med ett tiotal anställda.

Hässelbygårdsskolan måste skära ned med ett tiotal anställda.

Mikael Andersson och Matilda Klar

På Hässelbygårdsskolan väntas man skära ned med ett tiotal tjänster. Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga, medger att läget är ansträngt.

– Våra skolor känner naturligtvis av kostnadsökningarna. De med största ekonomiska utmaningar just nu är Hässelbygårdsskolan och Vinsta grundskola, men även Grimstaskolan och Sundbyskolan, säger han.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga.

Liza Simonsson/Lizafoto.