Nu är medborgardialogen i gång om de sex bidrag som gått vidare i tävlingen om vem eller vilka som ska få bygga 300–400 bostäder längs Mälarvägen.

Allmänheten kan tycka till och bli en del i juryns beslut, som meddelas i slutet av april. Juryn består av ledamöterna i kommunstyrelsens miljö- och planutskott.

– Nu tar vi återigen hjälp av allmänheten i frågan om hur de vill att det framtida Väsby ska se ut. Vi uppmanar dem att rösta på sina favoriter. Deras synpunkter blir viktiga i den samlade bedömningen av bidragen, säger juryns och kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Före funktionalismen

Med byggande i klassisk stil avses byggnadsstilar från tiden före 1930-talets funktionalism och modernism. Byggaktörerna och arkitekterna bakom bidragen hålls anonyma under hela tävlingen. De sex bidragen presenteras med mer eller mindre fantasifulla namn, som "Jazz" och "Mälargavlar" i arkitekturstilen 20-talsklassisicm och "Nya tider –  Eviga ideal" i bland annat jugend och nationalromantik

– Utmaningen för invånarna blir att välja de tävlingsbidrag som bäst lever upp till visionen om att bygga i klassisk stil, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Kritiska röster

Men det har höjts kritiska röster mot tävlingen– både från oppositionen i Väsby och Sveriges Arkitekter.

https://www.mitti.se/nyheter/kritik-mot-planerade-bostader-i-gammal-stil/reptiw!jGNnRC4DtFQA3yFZHB@WHA

– Politiker ska se till att det som byggs är av hög kvalitet och uppfyller lagkraven. De ska inte ska detaljstyra stil och annan utformning, sa Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter i ett tidigare uttalande till Mitt i.

Sveriges Arkitekter menar att bara för att en stil är omtyckt så betyder det inte att den passar in i miljön på en viss plats, ej heller att det rent ekonomiskt är det bästa valet för området. Detta och en rad andra faktorer bör övervägas innan stilen beslutas.