Nästa år skulle Väsby tjejjour ha fyllt tio år. Men jubileet är i farozonen. På senaste årsmötet tog styrelsen beslutet att avveckla jouren.

– Vi har haft det tufft 2022 och inte haft tillräckligt med folk. Vi har ju ingen anställd, allt jobb görs ideellt, både för volontärer och styrelse, säger ordförande Tove Ovsiannikov.

Tjejjouren har bland annat haft en chatt och en lokal på Björkvallavägen.

– Det är ofta tjejerna som tar kontakt med oss via chatt. Det kan handla om allt från att de behöver behöver prata till att de är utsatta för våld i nära relationer och mår väldigt dåligt.

Men bristen på volontärer har gjort att tjejjouren har haft svårt att hålla chatten öppen på senaste tiden – och att jobba enligt sin verksamhetsplan med stöd till unga tjejer.

– Det har varit svårt att få folk att engagera sig. Och när nya volontärer kommer in ska de läras upp. När många erfarna volontärer slutat blir det svårt.

Vad blir konsekvensen för de tjejer som sökt hjälp hos er om ni måste lägga ner?

– Vi har ju varit en röst för de här tjejerna i olika sammanhang. Vi har drivit på frågor lokalt i Väsby och jobbat med att stötta och stärka tjejerna i deras självkänsla.

Hur mår tjejer i dag?

– I det vi märker i chatten är det mycket psykisk ohälsa kopplad till sociala medier, kopplat till kroppen och hur man ser på den. Även relationer till andra och våld i ungas egna relationer.

Med kommunen har man ett så kallat IOP-avtal, ideellt offentligt partnerskap. De pengarna täcker material, utbildning och konferenser. Väsbyhem har utan kostnad upplåtit lokalen på Björkvallavägen.

– Vi har inte råd att anställa någon, säger Tove Ovsiannikov.

Hon betonar att nedläggningsbeslutet inte grundar sig i någon konflikt med kommunen, utan där har samarbetet fungerat bra, tycker hon.

– Problemet är att hela den ideella sektorn under lång tid haft problem med att få folk engagerade.

Hoppet inte ute

Men hoppet är inte ute för Väsby tjejjour. Suzanne Enell (S), ordförande i utbildningsnämnden, och Päivi Verdier (V) hade under tisdagen ett möte med Tove Ovsiannikov för att se om verksamheten går att rädda.

– Vi tycker att tjejjouren gör ett mycket viktigt arbete och att den fyller en viktig funktion för många unga tjejer. Vi vill gärna att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och för det kan det behövas något ändrade grundförutsättningar, säger Suzanne Enell.

Hon håller med om att det är tufft att driva ideellt arbete och att tjejjouren därför kan komma att behöva ytterligare stöd från kommunen och andra aktörer för att bland annat kunna rekrytera fler volontärer. 

– Vi har nu, tillsammans med Tove kommit överens om att vi från politikens håll ska se över tjejjourens förutsättningar samt att hon på sitt håll ska bolla de olika förslagen med sina medarbetare på tjejjouren. Vi har avstämning redan i början av nästa vecka.

Gällande resurser har kommunen för 2022 och 2023 ökat IOP-avtalets bidrag men även samarbetat kring projekt tillsammans där kontoret för kultur och fritid medverkat.

– Ytterligare resurser i olika former ska nu ses över, säger Suzanne Enell.