Häromveckan publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, folkräkningssiffror och folkmängd i Sverige för 2022.

Siffror som inte bara tabellnördar går i gång på.

Här kan man nämligen utläsa att den sista december förra året var 10 521 556 personer folkbokförda i Sverige, en ökning med 69 230 personer eller 0,7 procent jämfört med året före. Folkökningen förklaras främst av ett invandringsöverskott på 51 844 personer – och att fler föds än det dör.

Men var i Sverige ökade befolkningen mest? I topp bland kommunerna hittar vi Göteborg (9 292), följt av Stockholm (5 978), Malmö (5 628) och Uppsala (4 544).

Stor ökning i Väsby

Men störst relativ folkökning noterades i Sigtuna, där ökade befolkningen med 1 603 personer eller 3,2 procent, tätt följd av Upplands Väsby med 1 442 personer (3,0 procent).

Och Väsby ökade som mest sista kvartalet förra året: 355 personer. Det är den tredje största ökningen under ett kvartal på hela 2000-talet i Upplands Väsby.

Det föddes fler än det dog i Väsby 2022, och inflyttningsnettot var också positivt: 1 195 personer.

Men varför väljer så många Upplands Väsby som bostadsort? Vi ställde frågan till kommunens ekonomidirektör, Derk de Beer. Han tror att ett varierat utbud av bostäder till (relativt) lägre priser har bidragit.

Derk de Beer, ekonomidirektör Upplands Väsby kommun.

Derk de Beer, ekonomidirektör Upplands Väsby kommun.

Rosie Alm

– Det har byggts mycket och läget är bra. En pandemi med viss utflyttning från storstäder kan ha bidragit till att Väsbys läge är något bättre med en kombination av närhet till Stockholm och närhet till naturen.

Han säger sig även vilja tro att god service, stärkta resultat i skolan och ett intensivt arbete med ökad trygghet har bidragit.

Men det finns orosmoln på befolkningshimlen. Konjunkturläget med hög inflation och högre räntor har även börjat märkas i Väsby.

– Vi har fortfarande ett antal byggprojekt som är i genomförande som säkert kommer hålla uppe en fortsatt befolkningsökning under 2023 om än i något långsammare takt. Däremot kommer det att på kort sikt byggas mycket mindre och vi räknar med en mycket långsam befolkningsökning de närmaste åren 2024 och 2025.

När tror du att Väsby spränger 50 000-gränsen?

– Vår bedömning är att vi når 50 000 invånare någon gång under första halvåret 2024.