Med "100-årsregn" menas ett regn så kraftigt att det statistiskt sett inte inträffar oftare än en gång vart hundrade år.

Enligt länsstyrelsen skulle ett sådant skyfall i Sundbyberg leda till att man på vissa platser kan behöva vada fram i över en halv meter djupt vatten.

Karta över hur 100-årsregnet slår mot Sundbybergs olika delar. Ju mörkare blått, desto djupare vattenmängd.

Karta över hur 100-årsregnet slår mot Sundbybergs olika delar. Ju mörkare blått, desto djupare vattenmängd.

Sundbybergs stad

Villorna närmast Ursviks idrottsplats hör till de hårdast drabbade. I ett av husen bor Ivar Sätterberg och Ulla Johansson.

– Vår dotter som bor i närheten har alltid problem när det regnar, säger Ulla.

– Vi har inte märkt något. Men det är klart, lite måtta får det vara på regnet, tillägger Ivar.

Ivar Sätterberg och Ulla Johansson bor i ett av de områden i Sundbyberg som skulle drabbas hårdast av ett 100-årsregn. Hittills har de klarat sig utan problem.

Ivar Sätterberg och Ulla Johansson bor i ett av de områden i Sundbyberg som skulle drabbas hårdast av ett 100-årsregn. Hittills har de klarat sig utan problem.

Stefan Källstigen

Vad gör ni om det blir ett 100-årsregn?

– Då får vi simma härifrån, säger Ulla.

"Inte mycket att göra"

En sekeldusch skulle påverka totalt 1 005 bostäder i Sundbyberg, varav 427 i friliggande småhus.

Även i södra Duvbo kan vattendjupet bli över en halv meter, enligt stadens kartläggning.

– Jag tänker att det inte är så mycket att göra åt. Man får vara glad så länge man klarar sig, säger Ola Mårtensson som bott i Duvbo i 30 år.

Delar av södra Duvbo skulle bada i en halv meter djupt vatten.

Delar av södra Duvbo skulle bada i en halv meter djupt vatten.

Stefan Källstigen

Under den tiden har han sluppit vara med om översvämningar i området.

– Men det är nog dags för många kommuner att vakna upp.

I och med klimatförändringarna står kommunerna inför helt nya utmaningar och typer av väder, säger Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden i Sundbyberg.

– Vi har jättemånga förslag på hur vi kan hantera detta, och har kartlagt var åtgärder behövs. Frågan är nu om staten ser det här som prioriterat och faktiskt vill skicka pengar till kommunerna, så att vi kan göra detta.

Förskolan Lärkan är en av flera verksamheter längs Ängstigen och Kolonivägen som skulle påverkas av 100-årsregnet.

Förskolan Lärkan är en av flera verksamheter längs Ängstigen och Kolonivägen som skulle påverkas av 100-årsregnet.

Stefan Källstigen

Han är kritisk till att regeringen i år har minskat anslagen till klimatanpassning från 500 till 475 miljoner kronor, vilket DN har skrivit om.

"En relativt liten minskning", tyckte Carl-Oscar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Har köpt pump

Martin Solberg menar å sin sida att mer statliga pengar krävs. Att fjolårets ansökningar om stöd landade på sammanlagt över 900 miljoner kronor är ett bevis på det, anser han. Dessutom säger regeringens egen utredning att klimatanpassningen av Sverige kommer att kosta i snitt två miljarder kronor årligen fram till 2100.

– Jag tror att beloppen kommer att öka ganska mycket när allt fler kommuner ser riskerna, efter att ha sett på nyheterna i somras och sett bilderna från Åre (där ovädret Hans drog fram, reds. anm.), säger Solberg.

Vad gör Sundbybergs stad i dag?

– Det är både stort och smått.

Ett exempel är den dagvattendamm som ska anläggas vid entrén till Rissne ängar.

– Men också att plantera fler träd i stadsmiljön.

Delar av Ursvikskolans skolgård skulle svämmas över om ett 100-årsregn drabbade Sundbyberg.

Delar av Ursvikskolans skolgård skulle svämmas över om ett 100-årsregn drabbade Sundbyberg.

Stefan Källstigen

Det finns även saker den enskilde kan göra om 100-årsregnet skulle vara framme.

– Min granne som bor i dalsänkan har köpt en dränkbar pump. Om det kommer vatten i källaren ställer han den där, säger Ola Mårtensson.

Har du gått i liknande köptankar?

– Vårt hus ligger lite högre, så det känns inte lika omedelbart.