Just som staden precis släppt sina klor om Spånga torgväg, som varit avstängd sedan i mars på grund av bostadsbygget på "Gropen"-tomten, så tvingas Spångaborna genomleva en ny vägavstängning – som kommer pågå under hela sommaren.

Grävarbeten påbörjade

Värsta allé, som förbinder Spånga station med Spånga centrum, flera butiker, församlingshuset och Sörgårdsvägen, stängdes hastigt av för alla former av trafik måndagen 26 juni på grund av grävarbeten för vatten- och avloppsinstallationer till det kommande tolvvåningshuset mittemot stationen.

– Avstängningen kommer pågå i cirka åtta veckor. Bussgatan har varit öppen på Värsta allé tills nu, men från och med denna måndag stängs även den, säger Andreas Strömberg, presschef på SL.

Värsta allé stängs av hela sommaren på grund av förarbeten till bygget av 12-våningshuset i korsningen Bromstensvägen/Värsta allé. Pernilla Fransson, som här väntat på bussen förgäves, tycker informationen varit dålig.

Värsta allé stängs av hela sommaren på grund av förarbeten till bygget av 12-våningshuset i korsningen Bromstensvägen/Värsta allé. Pernilla Fransson, som här väntat på bussen förgäves, tycker informationen varit dålig.

Pekka Pääkkö

Arbetet innebär en förändrad körsträcka för vissa bussar.

– Bussar mot Spånga station kör Sörgårdsvägen ned till Bromstensvägen och sedan in på Spånga station. Bussar från Spånga station kör Bromstensvägen–Sörgårdsvägen-Spånga Torgväg–Sörgårdsvägen. Det är ordinarie körväg, säger Strömberg.

Värsta Allé har stängts av.

Värsta Allé har stängts av.

Pekka Pääkkö

Enligt SL har informationen från Stockholms stad om byggarbetena kommit sent.

– Så vitt jag förstår det fick VR (som kör bussarna i Stockholm, reds. anm.) informationen i ett sent skede och de behövde då åtgärda informationen till resenärerna direkt, eftersom arbetena startade under måndagen. Jag kallar det en akut trafiksituation eftersom det var ont om tid innan omläggningen av busstrafiken skulle träda i kraft, säger Andreas Strömberg.

Det planerade 12-våningshuset på platsen i Spånga centrum där Pressbyrån ligger i dag.

Det planerade 12-våningshuset på platsen i Spånga centrum där Pressbyrån ligger i dag.

Illustration: Arkitema arkitekter

"Finns ingen information"

När Mitt i är ute i Spånga på måndagsmorgonen finns ingen information på gatan om avstängningen. På skärmen för bussavgångar på Värsta allés busshållplats står bara att resenärer ska titta på SL:s tidtabeller. Pernilla Fransson som sitter och väntar på bussen förstår snart att hon väntar förgäves.

– Den borde varit här för fem minuter sedan. Det finns ju ingen information överhuvudtaget någonstans om att gatan stängs av, säger hon.

Gunnar Holmén har varit i centrum och handlat och är på väg hem uppför backen.

– Det är lång tid att stänga av gatan i två månader. De som åker bussen härifrån kommer inte gilla det, säger han.

Spångabon Gunnar Holmén tycker det varit bökigt under tiden Spånga torgväg varit avstängt – nu kommer nästa avstängning. "Att Värsta allé stängs av slår ju framförallt mot de som tar bussen om dagarna, och jag tycker åtta veckor låter som en lång avstängning", säger han.

Spångabon Gunnar Holmén tycker det varit bökigt under tiden Spånga torgväg varit avstängt – nu kommer nästa avstängning. "Att Värsta allé stängs av slår ju framförallt mot de som tar bussen om dagarna, och jag tycker åtta veckor låter som en lång avstängning", säger han.

Pekka Pääkkö

Ville förlägga arbetet till sommaren

Vem som är ansvarig för den bristfälligga kommunikationen får Mitt i inget svar på. Elisabeth Lindvall, projektkommunikatör på exploateringskontoret, säger att staden varit tydliga med VR.

– Våra arbeten har planerats till sommaren för att störa så lite som möjligt. Vår kommunikation med VR har pågått sedan december 2022 och det har funnits en överenskommelse sedan dess. För att få göra omläggningen krävdes månaders framförhållning som vi förhållit oss till, säger hon.

Avstängt. Det blir ingen trafik på Värsta Allé vid Spånga centrum i sommar.

Avstängt. Det blir ingen trafik på Värsta Allé vid Spånga centrum i sommar.

Pekka Pääkkö