Årets fyra första månader visar att Karolinska sjukhuset går back med 400 miljoner, efter tre år av överskott.

Underskottet beror på inflation och ökande pensionskostnader, och man väljer därför att agera snabbt, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Att lägga ett varsel är inte ett enkelt beslut då det påverkar många medarbetare och deras familjer, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.  

Varslet omfattar 450 personer inom administration och stödjande verksamhet, vilket motsvarar 2,8 procent av det totala antalet anställda vid sjukhuset.

Man kan ännu inte svara på hur mycket man kommer spara i och med varslet, och man arbetar fortsatt med att slimma den administrativa organisationen. Det anställningsstopp som las i maj, ligger kvar.

- Det är viktigt att den administrativa bördan inte ökar för våra medarbetare i vården. Därför kommer vi samtidigt med varslet att öka takten på arbetet med att förenkla och förbättra vår administration, säger Björn Zoëga.