Ungas konsumtion av både alkohol och narkotika går ner i Hägersten-Älvsjö. Det visar Stockholmsenkäten 2022 – en enkät där elever i årskurs 9 och årskurs 2 får svara på frågor som gäller allt från droger, brott, spelmissbruk och psykisk hälsa.

– Det är en nationell trend, som märks även här. Den kan ha flera orsaker. Hälsomedvetandet har ökat och informationen har nått ut till fler föräldrar om att inte ge alkohol till sina barn. Dessutom sitter fler unga hemma i dag och umgås över nätet, säger Mia Eriksson, strateg inom prevention och samverkan vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Flickor dricker mer

Men vanorna skiljer sig åt bland flickor och pojkar. 27 procent av pojkarna i årskurs 9 svarar att de dricker alkohol. Siffran för flickor är 51 procent. Det är betydligt högre än stadens snitt för flickor, som är 44 procent.

– Siffrorna för flickor i nian liknar dem i innerstaden, som också är högre än snittet. Men samtidigt ska man komma ihåg att siffrorna låg på 60–80 procent 10 år tillbaka i tiden, säger Mia Eriksson.

För pojkar i årskurs 2 är siffrorna för alkoholkonsumtion rekordlåga. 55 procent svarar att de varit berusade någon gång, medan siffran för flickor är 65 procent.

Varnar för lustgas

Även om trenden är nedåtgående behöver konsumtionen minska ytterligare, menar Mia Eriksson. Hon vill också varna för sniffandet av lustgas.

I enkäten svarar 4 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna i årskurs 9 att de sniffat eller boffat. Siffrorna i årskurs 2 är 9 procent för pojkar och 11 procent för flickor. Men det finns ett mörkertal, menar hon.

– Frågan som ställs är om eleverna sniffat eller boffat. Många unga använder inte de orden och svarar därför nej, så vi tror att det är fler än vad som framgår. Bland dem som ändå svarat ja uppger de flesta att de använt lustgas, säger hon.

Under 2022 ska Mia Eriksson gå ut och informera om farorna, till skolorna i Hägersten-Älvsjö.

– Även om det gjorts tidigare behöver det göras igen, säger hon.