2019 började man ta fram en havs- och kustplan med syftet att förenkla och förtydliga mark- och vattenanvändningen i Värmdö.

Den 23 maj i år kom majoritetens nya förslag i planutskottet. De vill bland annat utreda förbud mot båttrafik och ankring i vissa naturhamnar samt reglera båttrafiken vid befintliga bryggor och vid prövning av nya bryggor. 

Moderaterna i Värmdö ser åtgärderna som inskränkande och reserverar sig mot förslaget.

– Det är ett direkt hot mot båtlivet och kommer göra det svårare för människor att besöka vår vackra skärgård, säger Jasmin Farid (M).

Hon anser att strandskyddslagen och miljöbalken räcker.

– De vill begränsa ankring i naturhamnar med mindre än sex meters djup, vilket alla båtägare vet är nästan alla naturhamnar.

"Vi lever livet"

Det är mitt i veckan och förmiddagssolen skiner över Bullandö Marina. På en segelbåt sitter Antero Aro och Hasse Åström och meckar med masten.

Hasse Åström skulle inte vilja ha kvar sin segelbåt om han inte fick ankra vid naturhamnar.

Hasse Åström skulle inte vilja ha kvar sin segelbåt om han inte fick ankra vid naturhamnar.

Pekka Pääkkö

Männen blir upprörda när de får höra förslagen.

Att kunna lägga till vid naturhamnar är hela poängen med att ha en segelbåt, menar båda två.

– Jag vet inte om jag skulle ha kvar min segelbåt annars, säger Hasse Åström.

– Vi lever livet sex månader om året och det är på sommaren. Det är det vi har, säger Antero Aro.

Sören och Christina Andersson kör bara motorbåt nu för tiden. Men när de hade segelbåt var det naturhamn som gällde.

Sören och Christina Andersson kör bara motorbåt nu för tiden. Men när de hade segelbåt var det naturhamn som gällde.

Pekka Pääkkö

Sören och Christina Andersson promenerar längst hamnen där de har sin motorbåt. De lägger inte till vid naturhamnar längre men gjorde det förut, när de hade segelbåt.

– Om vi hade haft den nu hade jag inte tyckt om de nya förslagen. Det är mysigare att ligga på ett eget ställe där det inte är så mycket folk, säger Christina Andersson.

Paret tycker inte att de nya förslagen främjar skärgårdslivet.

– Om de vill att folk ska åka till bebodda öar med krogar – ja, då har de lyckats. Men inte om de vill få ut mer folk i skärgården, säger Christina Andersson.

Boj istället för ankare

Det handlar om att begränsa negativ påverkan på områden med höga natur- och kulturvärden, säger Kristina Lång (C), kommunalråd och ordförande i planutskottet.

– Vi vill ha en hållbar skärgård för att framtida generationer ska kunna nyttja havet.

Ankringsförbud behöver inte heller betyda angöringsförbud, menar hon. Man kan sätta ut bojar istället.

– Så att man slipper dra upp botten. Du hugger fast i en boj och angör, om det är viktigt att ankra just där.

Det blir inte ankringsförbud i hela skärgården utan bara på de känsliga platserna, säger hon. Dessutom är det fortfarande förslag det rör sig om och i slutändan är det bara riktlinjer.

– Kustplanen är inte ett juridiskt dokument. Det är en inriktning som vägleder våra tjänstemän när de ska fatta beslut.

Man vill kunna skydda områdena med hjälp av sjökorten och länsstyrelsen undersöker möjligheterna, säger Kristina Lång (C).