Så kan man tolka beskedet som kom till kommunstyrelsens ledamöter förra veckan.

Mitt i Värmdö har tidigare berättat att det är ett hårt tryck från markägare i Värmdö att få bebygga sin mark. När de får nej från kommunen – på grund av att deras mark inte finns med i kommunens översiktsplan för områden som får bebyggas, eller för att infrastrukturen i Värmdö inte klarar av mer trafik just nu – kan vissa ta till plan B, att avverka skog i stället för att få in pengar.

I ett försök att förhindra det här, och skydda området, har kommunen erbjudit sig att hyra mark i Hemmesta storskog av markägaren Byggkultur AB. I det här fallet även köpa delar av skogen.

Man har också jobbat med alternativet att teckna ett naturvårdsavtal, alltså att kommunen sköter om marken mot att de får nyttja den.

400 miljoner – eller 56

Storskogen är ett populärt rekreationsområde, som används flitigt av förskolor och skolor, och delar av området har höga naturvärden som är önskvärt att behålla, menar de.

Men nu har alla förhandlingar avslutats. Markägaren säger nej till samtliga erbjudanden och skälet är att parterna inte kan enas om vad marken är värd.  

Byggkultur AB menar att marken i nuläget är värd cirka 400 miljoner kronor vid en försäljning, medan kommunens värdering visar ett värde på 56 miljoner kronor, under förutsättning att området förblir skogsmark.

– Vi har försökt att komma överens genom ett naturvårdsavtal där markägaren skulle bli kompenserad för utebliven avkastning för skogsbruket, utan framgång, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Byggkultur AB föreslog flera andra lösningar för att komma överens, enligt Niklas Bodell, företagets kommunikatör.

– Till exempel att skriva ett naturvårdsavtal för en större delen av fastigheten, mot att vi fick byggrätter för en annan del i utbyte, säger han.

I nuläget är marken skyddad mot exploatering genom översiktsplanen till minst år 2035, enligt Deshira.

– Om Byggkultur börjar hota med storskalig avverkning kan det bli aktuellt att pröva frågan om naturreservatsbildning, tillägger hon.

https://www.mitti.se/nyheter/stora-markagare-pressar-kommunen-for-att-fa-bygga/repujf!VPi2LTbtVXThx7H4OphAA/

https://www.mitti.se/nyheter/de-tvingas-avverka-20-hektar-skog/repujk!SZalBWoi51wCSP0gz7rlJA/