Värmdö kommun ska bjuda in byggaktörer till en så kallad markanvisning för att skapa ny bebyggelse för permanentboende på öarna Möja och Svartsö.

– Jag hoppas att vi får in flera intressenter som vill vara med och utveckla områdena. Det är viktigt att de fyller de behov som finns om ekonomiskt överkomliga bostäder som många familjer kan efterfråga, eftersom kommunen inte äger så mycket mark. Den mark vi har behöver användas väl, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Hyresrätter till rimligt pris

Kommunens krav är att bostäderna upplåts som hyresrätter och byggherren kan välja om de vill köpa marken av kommunen eller arrendera som tomträtt. 

Orsaken är, som Mitt i Värmdö har skrivit om tidigare, att det är ett stort behov av bostäder till rimliga priser ute på öarna. Det gör det svårt för en yngre generation att bo kvar året runt. 

– Vi här ute på Möja är mycket glada och positiva att processen drar igång. Det visar att politiken menar allvar när de pratar om utveckling i skärgården. Vårt arbete att få till bostäder, som pågått under många år, känns helt plötsligt väldigt meningsfullt, säger Monica Pettersson, ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening.

Om de själva kommer att lämna anbud är dock för tidigt att säga, tillägger hon.

De drivande på Svartsö kommer att skicka in ett förslag.

– Vi är väldigt glada över att kommunens politiker tar tag i denna viktiga fråga nu. Självklart är vi med och lägger att anbud, säger deras talesperson, Cecilia Heurlin.

Monica Pettersson, ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening, och hennes man Erik Pettersson på platsen där de vill bygga ett nytt bostadsområde.

Monica Pettersson, ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening, och hennes man Erik Pettersson på platsen där de vill bygga ett nytt bostadsområde.

Eva Tonström

Om marken säljs skrivs ett så kallat förfogandeförbud. Det innebär en överlåtelsespärr, alltså att fastigheten inte får säljas vidare till ett annat bolag utan kommunens tillåtelse. De ger kommunen möjlighet att godkänna köpare som fortsätter upplåta bostäderna som hyresrätter.

Anbudsgivarna ska uppge vad de kan göra för att hålla nere priserna till en rimlig nivå för de boende och hur det ska genomföras. 

Byggs på kommunens mark

Det hela är en uppföljning på beslutet i budgeten 2023, att ta fram ett så kallat skärgårdspaket för att få fler permanentboende på och kring kommunens kärnöar.

På båda öarna finns mark som ägs av kommunen, vid Berg på Möja och Skälvik på Svartsö, och det är där man tänker att de nya bostäderna kan byggas. 

Något som måste utredas tidigt är hur fastigheterna ska förses med vatten och avlopp, även vilka naturvärden som finns på de två platserna, enligt kommunen.

Anbud ska lämnas in senast den 12 februari. Beslut om det här ska tas i kommunstyrelsen på onsdag den 29 november.

Önskemålet från Möjaborna – bygga en helt ny by

Möjaborna vill gasa för att locka ut fler nya invånare till ön. Nu planeras drygt 30 nya bostäder, varav några blir hyresrätter.

Vad behövs för att Möja ska kunna utvecklas och växa in i framtiden? Den frågan ställdes i en enkät till Möjaborna och svaren var entydiga: Bostäder.

Det är vad som krävs för att få fler unga att bo kvar, och locka fler nya invånare att testa att bo permanent på en ö i Stockholms skärgård, menar de.

Monica Pettersson, ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening, och hennes man Erik Pettersson på platsen där de vill bygga ett nytt bostadsområde.

Monica Pettersson, ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening, och hennes man Erik Pettersson på platsen där de vill bygga ett nytt bostadsområde.

Eva Tonström

Det i sin tur skulle dra igång en snöboll av positiva effekter, enligt Monica Pettersson, Möjabo sedan 33 år och ordförande i Möjaskärgårdens företagarförening, som genomförde enkäten.

– Det skulle gynna allt här ute – butiker och andra lokala företag, skolan och på sikt kommunikationerna, eftersom blir vi fler fastboende har vi lättare att motivera fler turer hit ut. Men det är viktigt att bostäderna inte kostar en förmögenhet, då har man missat poängen med det hela, säger hon. 

Område med 24 småhus

Det här har lett till att man nu planerar att bygga ett helt nytt bostadsområde på Möja med 24 småhus, enligt förslaget som bostadsrätter. Platsen är ett skogsområde ganska nära Berg, på mark som ägs av kommunen, totalt 36 000 kvadratmeter.

– Det skulle bli en ny by-bildning, med en ny gemenskap. Man behöver inte känna att man kommer in som ny i en redan etablerad by, säger Monica Pettersson och tillägger:

– Om man räknar i snitt tre personer per hushåll skulle det nya bostadsområdet generera cirka 75 nya Möjabor.

Så här kan husen komma att se ut, exempel från Ljusterö skärgårdsby, som Möjaborna tagit inspiration ifrån till de nya bostäderna.

Så här kan husen komma att se ut, exempel från Ljusterö skärgårdsby, som Möjaborna tagit inspiration ifrån till de nya bostäderna.

Ljusterö Skärgårdsby, A-Arkitekter

Marken skulle kunna hyras som tomträtt, köpas eller nyttjas på annat sätt via en markanvisning, tillägger hon.

– Vi har hittills fått bara positiva reaktioner från kommunen, säger hon. 

Till saken hör att politikerna i Värmdö beslutade om ett skärgårdspaket i vintras, där de säger att de vill satsa mer på att utveckla kärnöarna. Det är inom ramen för den satsningen som bygget på Möja skulle kunna bli av, enligt Monica.

Nio lägenheter på norra Möja

Det finns redan fungerande VA-verk och internet på Möja, samhällsservice och skola, enligt Monica Pettersson.

– Skolan öppnar igen om fler barn flyttar ut, är kommunens löfte. Allt på öarna hänger ihop, det är som ett pussel, menar hon. 

En idé från Möjaskärgårdens företagarförening hur husen i nya området skulle kunna placeras.

En idé från Möjaskärgårdens företagarförening hur husen i nya området skulle kunna placeras.

Ljusterö Skärgårdsby, A-Arkitekter

Utöver de 24 småhusen finns ett till bostadsprojekt på Möja, nämligen i Långviksnäs på norra delen av ön. Där har bygglov givits till nio nya lägenheter, varav fem blir hyresrätter, resten fritidshus. De senare kommer att placeras vid havet med egen brygga och båtplats.

Det går inte att kräva att de som flyttar in i de nya bostäderna bor där året runt, enligt Monica Pettersson, men det är målet med projekten.

Tjänstemän från Värmdö kommun var ute och tittade på området innan sommaren och i höst ska projektet presenteras för politikerna.

Visionsbild för några av husen i Långviksnäs.

Visionsbild för några av husen i Långviksnäs.

Sebastian Arenram/Zon arkitektur

Möja

Här finns byarna Hamn, Berg, Ramsmora, Långvik och Löka.

Möja och Södermöja, som ligger intill, har tillsammans cirka 250 bofasta och sommartid mångdubblas öns befolkning.

På Möja finns cirka 60 företag inom bland annat båtvarv, snickeri, handel, hantverkare, vandrarhem och krogar.

På hemsidan mojalyftet.com kan man läsa mer om bostadsprojekten på Möja.

Läs om SIKO:s satsning Skärgårdsflytten hur man gör om man vill flytta ut till en skärgårdsö.

Källa: Värmdö kommun, Möjaskärgårdens företagarförening, SIKO

Planer klara för nytt bostadsområde på Svartsö

Ett helt nytt bostadskvarter med lägenheter för unga, familjer och äldre. Det planeras på Svartsö.

Men det hänger på om kommunen vill upplåta mark.

Ett nytt bostadsområde med ett 20-tal lägenheter intill Svartsö skola. Det skissar några Svartsöbor på just nu. 

Deras idé är att bygga husen i åtta längor, med två till tre bostäder i varje där lägenheterna får ett till tre rum. 

Visionsbild för de nya bostäderna på Svartsö.

Visionsbild för de nya bostäderna på Svartsö.

Cilla Heurlin

Några lägenheter för äldre

Tanken är att en yngre generation Svartsöbor ska kunna flytta dit, även nya familjer som vill pröva att bo i skärgården året runt.

– Det ska vara bostäder som man har råd att köpa eller hyra, med en vanlig inkomst. Det går inte för en barnfamilj att köpa något här ute med de priser som råder i dag, säger Cecilia ”Cilla” Heurlin, som driver projektet ihop med två andra Svartsöbor.

"Den bästa tiden på året är nu. Det är då man hinner umgås och njuta av allt det fina vi har här ute" säger Cecilia Heurlin, en av de som ligger bakom idén med ett nytt bostadsområde på Svartsö.

"Den bästa tiden på året är nu. Det är då man hinner umgås och njuta av allt det fina vi har här ute" säger Cecilia Heurlin, en av de som ligger bakom idén med ett nytt bostadsområde på Svartsö.

Pekka Pääkkö

Hennes släkt har bott här under lång tid. Hon är sjätte generationen Svartsöbo och hon hoppas att hennes barn, om de vill, ska kunna bo kvar på ön så småningom.

Några av de 20 lägenheterna ska vara trygghetsboende för äldre, med gemensamma sociala ytor och tillgång till vård.

– En bonus med att erbjuda boende för äldre är att deras hus, där de bor i dag, skulle kunna hyras ut, eller säljas, till andra som vill flytta till ön, säger hon.

Ett äldreboende på Svartsö kan innebära fler fördelar.

– I stället för att anlita en dyr båttaxi för hemtjänstpersonal från fastlandet, så samlar vi här de äldre och personal på ett ställe, säger hon.

För de äldre som fortfarande vill och kan bo kvar hemma skulle personal från boendet kunna besöka dem, tillägger hon.

Cecilia Heurlin är en av de som ligger bakom idén med att bygga ett nytt bostadsområde på Svartsö. Marken man tänker sig ligger bredvid öns skola.

Cecilia Heurlin är en av de som ligger bakom idén med att bygga ett nytt bostadsområde på Svartsö. Marken man tänker sig ligger bredvid öns skola.

Pekka Pääkkö

Brist på året-runt-bostäder

Tanklen är att det ska vara en blandning av hyresrätter och bostadsrätter och målet är att de som flyttar dit vill bo året runt på ön.

Bostäder är en förutsättning för att hålla liv i öarna och bidra till föryngring, enligt Cilla Heurlin.

– För oss här ute hänger allt ihop, som en helhet. Det går inte att strunta i en del för då haltar hela systemet. Den ena är beroende av det andra.

Hon menar att förutom bostäder måste det finns förskola och skola, möjlighet att jobba på ön, bra kommunikationer, fungerande internet och annan service.

– Det finns redan arbetstillfällen, faktum är att det råder arbetskraftsbrist här, och goda kommunikationer. Det som saknas är bostäder.

Vill bygga på kommunens mark

Svartsöprojektet liknar byggplanerna på Möja, som Mitt i Värmdö berättat om, dels genom att målgruppen är året-runt-boende, dels genom att marken ägs av Värmdö kommun.

Även på Svartsö vill man antingen kunna köpa loss marken, via markanvisning, alternativt hyra som tomträtt av kommunen.

– Området vi vill bygga på ligger nära skola och förskola, nära vägen och Skälviks brygga som trafikeras av Vaxholmsbåtarna. Så det är egentligen perfekt, säger Cilla Heurlin. 

De planerade bostäderna är tänkta att ligga bredvid Svartsö Skola.

De planerade bostäderna är tänkta att ligga bredvid Svartsö Skola.

Pekka Pääkkö

Hon och de två övriga i gruppen skulle stå för byggandet av det nya området, om de får grönt ljus från kommunen. Hur mycket lägenheterna kommer att kosta är för tidigt att säga, enligt Cilla.

Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott, säger att en handlingsplan ska presenteras i slutet av året för det så kallade skärgårdspaketet.

– Där ingår att föreslå hur vi kan få fram fler bostäder till bofasta på Värmdös kärnöar, så den planen kommer att beröra projekten på både Möja och Svartsö, säger hon.

Svartsö

Svartsö är en av de större öarna i Stockholms skärgård. Den är cirka en mil lång och två kilometer bred och har flera insjöar, skogsmark och jordbruksbygd.

I mitten av 1500-talet fanns gårdar vid Alsvik och Skälvik, de blev så småningom byar. I början av 1900 började fritidshus att byggas på ön.

Svartsö har idag cirka 65 fastboende personer i 40 hushåll. På ön finns förskola, skola, lanthandel, krog och hotell/vandrarhem, där många Svartsöbor jobbar.

Kuriosa: Vid ryssinvasionen 1719 tog Svartsöborna sin tillflykt till en holme i öns största sjö, Storträsk.

Källa: Värmdö kommun