Kärleksaffären och brevväxlingen mellan amerikanerna James Wallace Hoof och Miss Janett Hoof Brown som bodde i Alexandria i Virginia, fick under inga som helst omständigheter bli känd. Den som anar likheter i deras namn är helt rätt ute, de var nämligen släkt.

– De var sysslingar och väldigt djupt förälskade i varandra. Det var inte tillåtet så familjen fick absolut inte veta detta. Man förstår av brevinnehållet att de skriver regelbundet till varandra, säger Jonas Hällström, chefredaktör för Nordisk filateli.

Unikt frimärke

Innan sista punkten står något som tyder på hur hemlighetsfulla de var.

– De avslutar med "Burn as usual", bränn som vanligt, säger han.

I dag finns bara ett känt exemplar av brevväxlingen, daterat 24 november 1847. Att det är sparat tror Jonas Hällström har sina orsaker. Det har nämligen ett unikt och provisoriskt frimärke.

– Postmästarna gjorde lokala frimärken därav är det här frimärket sällsynt och väldigt primitivt, säger han.

Liknande frimärken trycktes i gult papper, men det här exemplaret är i blått vilket gör det unikt.

I dag finns inga uppgifter om hur det gick för paret eller vilka de egentligen var.

– Det var en ganska vanlig familj och man kan inte ens hitta information om släkten. Redan när brevet hittades på 1800-talet försöka man ta reda på mer, men man har inte hittat mer, säger han.

Värdefullt

Men parets kärlek lever kvar och kombinationen förbjuden kärlek och ovanligt och feltryckt frimärke gör det till världens dyraste brev. 2019 köptes det av en tyskamerikan för drygt tio miljoner konor. Ägaren håller sig anonym, men Jonas Hällström har genom frimärkskontakter fått låna det.

Förra helgen var brevet på frimärksutställningen NorrPhil på Tibble gymnasium.

– Jag tror att det var ett par tusen besökare under helgen, säger Jonas Hällström.

Han hoppas att brevet återvänder till Sverige.

– Det är en intressant tanke. Det tror jag nog man kan tänka sig, säger han.