Nu, när solen börjar värma alla frusna vintersjälar och längtan efter utomhusliv blir större, ökar också antalet kvarlämnade sallader i parken och slängda mackor i buskarna.

Det blir en underbar buffé för Stockholms råttor.

– Råttor är intressanta, renliga och intelligenta djur. Men de är skadedjur. Deras hålor och gångar underminerar marken, de kan sätta igen avlopp och de kan sprida E. colibakterier, säger Richard West.

Han tittar in under en buske vid Observatorielunden.

– Där är hålorna som leder ner till deras boplatser. Men de här används inte nu, då hade det inte legat löv över.

Råttspillning i ett hål under en rot.

Råttspillning i ett hål under en rot.

Johanna Wallén

Inte dumma

Anledningen till att det inte bor råttor i just de här hålorna tror Richard West beror på stadens idoga arbete med skadedjursbekämpning. Man fyller igen hålrum som kan locka till sig råttor, och ställer ut gift på platser där problemen är som tydligast.

Men råttorna är smarta.

– De är opportunister och tar mat när de ser den. Och det finns gott om mat. Det betyder att giftet måste vara värt att ta sig in i fällorna för, det måste både lukta och smaka väldigt gott, berättar Richard West.

Hur vi som invånare tar hand om våra sopor blir också allt viktigare. Det menar Sven Jeppson på Ocab, ett av de företag som staden upphandlat för råttbekämpning.

– Vi ser framförallt att råttgift blir mer och mer restriktivt hållet från myndigheter. Det ställer högre krav på oss alla att hålla rengöringen och sophanteringen på ett bra sätt så att inte skadedjuren får lättare att hitta mat.

Hur många råttor som faktiskt finns i Stockholm är omöjligt att svara på. Däremot för staden statistik över antalet anmälda ärenden, alltså där någon via mail, telefon eller Tyck till har anmält att det finns råttor.

Här har råttorna bott, men idag står hålorna tomma.

Här har råttorna bott, men idag står hålorna tomma.

Johanna Wallén

Mest i Gamla Stan

Under 2021 toppade antalet anmälningar med 823 stycken, för att sedan sjunka tillbaka och landa på 562 under 2022. Hittills i år har det kommit in 164 anmälningar.

Det är också stor skillnad mellan stadsdelar, vilket dels beror på att det är mer råttor på vissa ställen, dels på att man i vissa områden är mer benägen att anmäla.

Sedan 2020 har det kommit in allra flest anmälningar gällande Maria/Gamla Stan, 265 stycken av totalt 2 230 stycken.