Systemet med vårdval innebär att vårdgivare, privata såväl som regiondrivna, fritt kan etablera sig och bedriva vård för regionens räkning.

Borgerligt styrda Region Stockholm har gått överlägset längst i landet med det tillvägagångssättet.

Tanken är att göra vården mer lättillgänglig, med vårdgivare som etablerar sig där det finns behov. På så vis ska vårdmarknaden reglera sig själv.

– Med många vårdgivare och många doktorer får vi mer vård. Vi har Sveriges kortaste vårdköer, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Vill slå ihop

Vänsterpartiet vill att vårdvalen fasas ut och att vården drivs av regionen i egen regi, medan Socialdemokraterna vill ha systemet kvar, fast inom färre vårdområden.

– Vi är inte emot privata vårdgivare, och vi står upp för valfriheten. Det är marknadsstyrningen vi är emot. Vi tror att vårdvalen kan bli effektivare, till exempel borde läkarinsatserna på särskilda boenden för äldre inte vara en marknad, utan slås ihop med den övriga vården för äldre, säger Aida Hadzialic (S).

Dålig spridning

Systemet kan också leda till vita fläckar på vårdkartan.

Ett exempel är vårdval gynekologi. Det finns ett 60-tal mottagningar i länet. De flesta har etablerat sig i innerstan. I södra länsdelen finns få, i Haninge och Tyresö inte en enda.

Bristen på gynekologer gör det svårt att bemanna kliniker längre ut i regionen. Men det är inte så enkelt som att regionen själv kan öppna en mottagning. För att locka personal skulle det behövas högre ersättning mot övriga inom vårdvalet, vilket bryter mot kravet på konkurrensneutralitet.

Fler får vård

Vårdvalen har också blivit allt mer kostsamma. För när vården blir mer lättillgänglig söker fler vård. En översyn görs nu, och remisskrav införs för flera.

Men enligt Irene Svenonius beror kostnadsökningen främst på att fler söker, och får, vård.

– Den som står i kö kostar ju ingenting.

Systemet med vårdval ska vara kvar, om hon får bestämma.

– Absolut. Det är bättre med ett vårdbesök för mycket än ett för lite. Svåra åkommor upptäcks snabbare, och det blir mindre lidande för patienten, säger hon.

För många kockar

Aida Hadzialic menar att det visserligen blivit lättare att få en första vårdkontakt, men därefter är vårdkedjan uppsplittrad och patienter kommer i kläm.

– Det finns 4 000 avtal i vårdvalen, och kostnaderna skenar, säger hon.