Socialstyrelsens nya gränsvärden för alkohol poppade upp som en champagnekork häromveckan.

En och annan hajade nog till över att plötsligt anses vara riskbrukare.

Men för vården var detta inget nytt, utom det att gränsen för män sänkts och nu är densamma som för kvinnor.

– Det här är ju riktlinjer till vården om när vi ska erbjuda stöd, och inte gränsvärden för befolkningen, och vi arbetar redan enligt riktlinjer att identifiera riskbruk och erbjuda stöd, säger Åsa Thurfjell, specialsakkunnig i hälsofrämjande arbete i Region Stockholm.

Hon är läkare på vårdcentral, och forskar om alkohol och högt blodtryck.

Risk för sjukdomar

För det är inte bara risken att utveckla ett beroende som är faran med alkohol. Hjärt-kärlsjukdomar, cancer och leverskador är några andra hälsorisker.

Men det är ändå relativt låg konsumtion för att vara i riskzonen?

– Riktlinjerna baseras på aktuell kunskap och är i linje med hur man gör i andra länder. Och egentligen går det inte att sätta en gräns för när alkohol är helt riskfritt, säger Åsa Thurfjell.

Får vården nu fler patienter som efterfrågar, eller ska erbjudas hjälp?

– Ja, fler ingår i gruppen. Men det är viktigt att göra individuella bedömningar och prioritera personer som har störst behov.

Hjälp att få

Det finns många typer av stöd, till exempel rådgivande samtal på vårdcentral och specialistmottagning, som är den rekommenderade åtgärden vid riskbruk.

Man kan även ringa alkohollinjen, eller delta i internetbaserad behandling.

– Många kan förändra sina vanor med hjälp av självhjälpsmaterial, säger Åsa Thurfjell.